Eén van de schoolbesturen, de J.H. Donnerschool kon zich niet helemaal vinden in de korte typering van de J.H. Donnerschool in het jaarverslag. Hieronder delen wij daarom de aanvulling hierop.

Wat aandacht krijgt, groeit

De J.H. Donnerschool is een speciale school die leerlingen helpt te ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze bezitten, wat ze nodig hebben en wie ze kunnen worden.

Vooropgesteld dat de J.H. Donnerschool een prettige samenwerking ervaart met Unita en dat dit mede komt vanuit voortvarendheid en betrokkenheid van de directeur-bestuurder van Unita en zijn team. Desondanks is de J.H. Donnerschool niet akkoord gegaan met het Jaarverslag 2019.

De korte typering van de J.H. Donnerschool in het jaarverslag 2019 als cluster 4 school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen, doet geen recht aan de leerlingen en niet aan de ondersteuning die de school biedt. Het klopt dat de rijksoverheid alle cluster 4 scholen typeert als een school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek.

Toch doet dit niet volledig recht aan de ondersteuningsbehoeften waar dit soort scholen in voorzien.  Als er zo’n typering wordt gegeven, wordt de aandacht uitsluitend gelegd op de uiterlijke verschijnselen en met name die waar wij als volwassen last van hebben. Al is de doelgroep hetzelfde gebleven of is de problematiek misschien zelfs zwaarder geworden, de J.H. Donnerschool heeft bewust gekozen voor een andere visie en methodiek. Gedrag zien wij als een communicatiemiddel van kinderen en jongeren, die daarmee hun niet- of welbevinden aan ons duidelijk maken. Zij zijn immers (nog) niet in staat om dat in adequaat taalgebruik te communiceren. Door op deze andere manier te kijken, ontdek je dat onze leerlingen moeite hebben met een trauma, last hebben van de gevolgen van hechtingsproblemen of bijvoorbeeld situaties anders waarnemen vanwege autisme gerelateerde problematiek. Ook is er vaak sprake van verstoringen in het systeem rond het kind. Mede dankzij onze arrangementen kan er, indien dat nodig is, in samenwerking met Stichting de Bascule en Youké Sterke Jeugd, behandeling en aanvullende begeleiding in de school worden geboden. Hierdoor kan de J.H. Donnerschool leerlingen op alle leefgebieden goede ondersteuning bieden. Maar wat ook gezegd moet worden is dat het samenwerkingsverband Unita, de gemeente en de regio hier een onmisbare steun voor ons zijn!

Sinds 2016 heeft de J.H. Donnerschool grote kwaliteitsvooruitgang geboekt. In 2020 beoordeelde de inspecteur de school als een ‘prima school’ en met name het pedagogisch klimaat als zeer goed. Het geheim van dit succes is gekomen, doordat wij steeds weer starten bij wat “wel” goed gaat. Dat mag groeien, dat mag groter worden. En dat mag aandacht hebben.

Jan Hofman

Directeur-bestuurder