We weten gelukkig al een beetje hoe de lock down werkt maar…

…toch goed om jullie een hart onder de riem te steken en weer (even) alles op een rij over de inzet van Unita op scholen tijdens de sluiting van het PO tot 18 januari 2021.

  • School is ook nu weer in eerste instantie aan zet. Kinderen in een kwetsbare positie kunnen wel naar school, geeft de overheid aan. Het is aan de school te bepalen om welke leerlingen het dan gaat. 
  • De trajectbegeleiders van Unita onderhouden waar nodig het contact met school over de leerlingen waar zij bij betrokken zijn. Zij volgen wat er binnen de school nog kan en gewenst is, in afstemming met ouders/verzorgers. Een MDO online of live, een gesprek met een leerkracht of misschien zelfs een onderzoek, kunnen wanneer alle partijen zich hier prettig bij voelen gewoon doorgaan wat ons betreft, mits de richtlijnen van het RIVM/ de overheid worden aangehouden.
  • In principe wordt door Unita niet thuis bij de leerling gewerkt. De inzet van Onderwijs-Zorg-Arrangementen (100%) betaald door Unita, stoppen in principe, tenzij er een aanvraag naar de directeur-bestuurder (Johan Vroegindeweij) wordt gedaan, met een uitleg waarom het voor deze leerling essentieel is dat de begeleiding wordt voortgezet thuis of binnen een noodopvang-situatie.
  • Voor een Arrangement plus zijn scholen zelf leidend in het wel of niet doorgaan van het Arrangement plus in de thuissituatie. 
  • Bij nieuwe aanvragen probeert de de trajectbegeleider zoals gebruikelijk binnen 2 weken (per mail of telefonisch) contact te zoeken met school en ouders en te vragen hoe het op dat moment ervoor staat. Mogelijk volgt daar dan al wel een (online) start van het traject uit.
  • De TLV’s die zijn aangevraagd voor startende leerlingen op S(B)O in januari, worden deze week nog afgehandeld en toegevoegd aan het Groeidocument (daarvan krijgen de betrokkenen een mail). Goed om voor deze specifieke leerlingen contact te hebben tussen latende en instromende school betreffende het thuisonderwijs. 
  • Voor jullie nu al goed om te weten, dat we 1 juni 2021 als einddatum in gaan stellen voor het indienen van aanvragen voor TLV’s. Afgelopen schooljaar is door allerlei omstandigheden een enorm aantal aanvragen pas echt de laatste weken bij ons binnen gekomen, wat zeer veel werkdruk gaf bij iedereen, maar ook veel onduidelijkheid over plaatsing op scholen. Wanneer er bij een leerling getwijfeld wordt of regulier nog wel passend is, wacht dan niet tot na een 2e Cito toets ronde (wat nu toch vaak als evaluatiemoment wordt genomen). Onderwijsbehoeften kunnen ook halverwege het schooljaar leidend zijn voor een goede keuze en daar kunnen jullie bij ondersteunen. 

Het is weer even schakelen, maar we hebben eerder gezien dat we dit kunnen met zijn allen!