Er komen momenteel vluchtelingen uit Oekraïne. Ook in onze regio. Deze kinderen mogen naar school. Misschien tijdelijk, misschien voor langere tijd. We hebben kunnen zien dat deze kinderen en hun ouders in grote onzekerheid leven.

Landelijk is afgesproken dat het eerste onderwijs aan deze leerlingen zal worden verzorgd door de Taalscholen (PO) en de ISK’s. Zo zullen wij dit ook vormgeven in onze regio. Wij zijn ons momenteel aan het voorbereiden door zowel de personele capaciteit uit te breiden en ons met spoed te buigen over het vraagstuk van de fysieke capaciteit van de bestaande locaties.  Mochten jullie zowel mensen als geschikte locaties kennen, dan houden wij ons aanbevolen.  

Wij merken dat de eerste leerlingen zich al op de scholen melden.

Om deze leerlingen goed te kunnen verwijzen hieronder de contactgegevens van de verschillende taalscholen en de ISK in de regio. Mochten leerlingen zich melden dan doen wij de oproep dat jullie hen dan, afhankelijk van verblijfplaats (PO) en leeftijd verwijzen naar een van deze voorzieningen.  

Centrale Opvang Basisonderwijs 

Voortgezet onderwijs

 • Laren/Regio
  • De intake wordt verzorgd door Ruth Brandon. E-mailadres: isk-info@gsf.nl
  • Het 06-nummer van de ISK is: 06-41301860
  • Gevestigd in Laren

In maart week hebben STIP/Proceon/Talent Primair namens de taalscholen voor het PO en de  Gooise Scholen Federatie namens de Internationale Schakelklas (ISK) het initiatief genomen om samen een “taskforce” in te richten opdat zo snel mogelijk geschakeld kan worden. Tevens is er veelvuldig contact geweest  met de regio, de regiogemeenten en de veiligheidsregio over het vormgeven van het onderwijs aan deze vluchtelingen.


Op deze pagina verschillende links naar websites die van belang kunnen zijn.

 • Natuurlijk is de website van Lowan een uitstekend startpunt voor al je vragen.
 • In de blog van Hélène van Oudheusden (pedagogisch & personal coach voor leraren voor nieuwkomers) tips en suggesties om je als leerkracht voor te bereiden op de komst van deze kinderen in je klas.
 • Het ministerie van onderwijs uit Oekraïne heeft hun hele curriculum online beschikbaar gemaakt.
 • Het ISAAC-NF heeft diverse communicatiekaarten ontwikkeld waarop veel begrippen in zowel Nederlands als Oekraïens staan. 
 • NT2-product voor Oekraïnse vluchtelingen Languagenut geeft alle scholen toegang tot het NT2-product met Oekraines als ondersteunende taal. Voor meer informatie en om de toegang aan te vragen neem je contact op met sietske@languagenut.com.