De inspectie heeft het rapport De Staat van het onderwijs 2024 gepubliceerd. In dit rapport worden feiten en cijfers samengebracht. Ook worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen getoond en worden er aanbevelingen gedaan.

De Inspectie van Onderwijs pleit op basis van de bevindingen in dit rapport dat scholen en opleidingen die de onderwijskwaliteit en basisvaardigheden niet op orde hebben meer voorbeeld zouden moeten nemen aan scholen waar het wel goed gaat. De onderlinge verschillen zijn nu te groot. Dat blijkt onder andere uit de mate waarin leerlingen op vergelijkbare scholen de taal- en rekenvaardigheden beheersen en uit de kwaliteitsoordelen van de inspectie over scholen en instellingen. Uit een steekproef van 225 scholen blijkt dat ruim 20% van de scholen in 2023 het inspectieoordeel Onvoldoende kreeg. Tegelijkertijd zijn er ook veel scholen waar het wél lukt. 

Het rapport met alle informatie over de staat van het onderwijs vind je hier.