De Zorg Onderwijs Combinatie (ZOC) richt zich op kinderen die in aanmerking komen voor behandeling bij de Specialistische Daghulp (SDH) en vier jaar of ouders zijn. Het gaat hierbij om kinderen die om uiteenlopende redenen (nog) niet in staat zijn om door te stromen naar een ‘gewone’ kleutergroep, maar wel de onderwijsgerechtigde leeftijd hebben.

Voor plaatsing in Zorg Onderwijs Combinatie Het Stekje is een zorgindicatie SDH (Specialistische Daghulp) van de gemeente vereist. Tevens moet via een Groeidocument een Toelaatbaarheids Verklaring (TLV) bij Unita worden aan gevraagd.

Meer informatie

brochure:
ZorgOnderwijsCombinatie Het Stekje