ALGEMEEN

De website passendonderwijsthuis.nl biedt informatie voor thuisonderwijs voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Bekijk de pagina met tips en tools voor het primair onderwijs. Bekijk de pagina ingedeeld op thema

VOOR PROFESSIONALS

De website lesopafstand.nl met tips, hulpmiddelen, ondersteuning en doorverwijzingen. gelijke kansen biedt een verzameling van ideeën of initiatieven. Op leraar.nl kunnen leraren terecht voor goede voorbeelden en inspiratie. De PO-Raad heeft een aparte pagina met corona gerelateerd nieuws. Op de website van het NJi is een pagina aangemaakt over het ‘Omgaan met de gevolgen van…

VOOR OUDERS

Op opvoeden.nl kunnen ouders terecht voor tips. De verzamelpagina van het NJi biedt veel tips voor ouders, kinderen en jongeren, professionals, gemeenten. Schooltv thuis heeft op ieder moment van de dag leerzaam en leuk aanbod voor alle basisschoolleerlingen.

VOOR KWETSBARE KINDEREN

Deze tijd van (deels) thuis blijven en als gezin meer samenleven / samenwerken kan maken dat kwetsbare kinderen extra in de knel komen. Kijk op: Huiselijk geweld Kinderbescherming Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft wat noodopvang precies inhoudt, voor welke kinderen de opvang is bedoeld en hoe in verschillende gemeenten de opvang georganiseerd is.

LEZEN

Voor leerlingen met een leesbeperking ondersteunt Dedicon zo goed mogelijk bij het leren en studeren. Bekijk het educatieve aanbod van Dedicon. Alles over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg op Dyslexie Centraal Geletterdheid en schoolsucces heeft een blog voor leraren: Lezen en schrijven in tijden van Corona Het ABC heeft een pagina met tips voor…

Informatiebijeenkomst Jonge Kind 2 tot 6 jaar

woensdag 12 februari 2020 Passend instromen op de basisschool Doelgroep: professionals uit de regio Gooi en Vechtstreek, gericht op kinderen van 2 t/m 6 jaar. Denk aan jeugdzorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang. Doel: Vroegsignalering en de verbinding tussen de voor-, vroegschoolse voorzieningen en de basisscholen leggen. Op de middag van het Jonge Kind is genetwerkt…

Het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) beveelt de MDO-werkwijze van Unita aan in de Tweede Kamer !

In juni 2018 stuurde het NIP – sectie jeugd – een brief naar de Vaste Commissie Onderwijs (Tweede Kamer). Deze Commissie hield een Rondetafelgesprek over Passend Onderwijs. In de brief doet het NIP enkele aanbevelingen, waaronder: Ondersteun scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen met de expertise van schoolpsychologen. En versterk de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.…