Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Charlotte van Vliet, moeder van een dochter die alweer naar groep 6 gaat. Ik ben ‘van huis uit’ leerkracht basisonderwijs en daarnaast ook onderwijskundige. Bij toeval ben ik jaren geleden, tijdens een stage, in het bedrijfsleven en de ICT consultancy terechtgekomen. Enkele jaren geleden ben ik bewust uit deze hectiek gestapt. Ik heb even rust ingebouwd om me te focussen op activiteiten en werkzaamheden die me echt motiveren en waar ik energie van krijg. Mijn conclusie is dat mijn passie bij het onderwijs ligt. De ontwikkelingen in het onderwijs volg ik vanuit mijn vak en interesse op de voet. Met enorm veel plezier heb ik vervolgens een periode als onderwijs- en projectmanager bij een studiebegeleidingsinstituut in Hilversum gewerkt. Op dit moment ben ik werkzaam als senior kennisnetwerker onderwijs bij Vilans in Utrecht. Dit is een kennisorganisatie voor langdurende zorg die me veel inspiratie geeft.

Sinds mijn dochter naar de basisschool gaat, ben ik erg betrokken bij de Groen van Prinsterer en heb ik fijne contacten opgebouwd met leerkrachten, schoolleiding en ouders. Als ouder maak ik op dit moment deel uit de MR van de Groen. Mij is snel duidelijk geworden dat we als relatief kleine familieschool veel van elkaar kunnen leren in het samenwerkingsverband Unita op het gebied van passend onderwijs en een goede organisatie en evaluatie.

Afgelopen schooljaar hebben de leden van de OPR elkaar met hun kwaliteiten en diverse achtergronden beter leren kennen. We zijn daarbij vooral druk geweest met het Ondersteuningsplan 2018-2022 en hebben plezierig samengewerkt met het bestuur en de directie van Unita. Ik heb hierbij ervaren dat we ruimte hebben gekregen om concreet mee te denken in de beleidsontwikkeling en daarnaast zijn we een constructief klankbord geweest.

Informatievoorziening (inclusief het ophalen van ervaringen van ouders met het door Unita aangeboden passende onderwijs) voor ouders en transparantie en in het bijzonder zeggenschap blijft ook de komende jaren cruciaal. Ik vind het prettig om als lid van de OPR van Unita dichtbij de informatielijn te zitten. Als school, maar ook vanuit het samenwerkingsverband Unita dragen we samen verantwoordelijkheid en zorg voor zo goed mogelijk onderwijs voor alle kinderen.