Mijn naam is Ryanne Zeeman-Acket. Ik ben moeder van Lukas (5 jaar) en Bente (3 jaar), getrouwd met Sander en woonachtig in Huizen.

Ik ben werkzaam als intern begeleider op de Dr. Maria Montessorischool in Huizen, een excellente school op het gebied van onderwijszorg, die valt onder het bestuur van Stichting Talent Primair. Vanuit mijn functie heb ik dagelijks te maken met Passend Onderwijs en is het mijn taak om de benodigde (extra) ondersteuning samen met de leerkracht, de ouders en het kind in goede banen te leiden.

In mijn optiek is de intern begeleider de centrale persoon in de school die zowel de beleidsmatige als de praktische uitvoering van Passend Onderwijs vormgeeft en bewaakt. Beleidsmatig ligt de nadruk op het cyclisch werken volgens de handelings- en opbrengstgerichte zorgroute om systematisch de zorg rondom de leerlingen steeds effectiever te maken en systemisch te verbeteren. Mijn bevindingen tijdens het proces beschrijf ik in IB-jaarverslagen over de zorgbreedte in de school. Daarnaast is het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) belangrijk waarin de school beschrijft wat zij aan extra ondersteuning kan bieden, waar haar expertises liggen, maar ook waar de grenzen liggen wat betreft de mogelijkheden die de school kan bieden.
In de praktische uitvoering gaat het bijvoorbeeld om het coachen van leerkrachten, het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders, het uitvoeren van diagnostisch onderzoek, het aansturen van onderwijs-ondersteuning trajecten zoals een MDO bij Unita en het schrijven en borgen van inhoudelijke plannen voor een kind in de klas.

Uit bovenstaande lijkt het alsof een (zorg)leerling in allerlei modellen is te vangen, maar niets is minder waar. Onderwijs blijft mensenwerk. Ik probeer dan ook iedere dag dat ik aanwezig ben zo dicht mogelijk bij de leerlingen, de ouders en de leerkrachten te staan. Mijn deur staat altijd open voor een luisterend oor.