DIRECTEUR

drs.Johan Vroegindeweij MLD

Directeur

STAF

beleidsmedewerker (financien/ communicatie)

Chantal Engels

management assistent & TLV’s

Senior Traject Begeleider Registerpsycholoog/ K&J NIP; Schoolpsycholoog

Hans Harmsen

coördinator Loket

Jacqueline van Dijk

Loket

Pieta Abma

Administratief medewerker Loket

Sabine Romeijn

orthopedagoog Loket