Klankbordgroep Passend Onderwijs

De Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita is een team van deskundigen uit verschillende gremia binnen Unita. De Klankbordgroep fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en zorgt voor aansturing, evaluatie en monitoring van de Passend Onderwijs werkwijze van Unita.

Leden Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita:
Anne-Mieke Boor
IB-er OBB Blaricum

 

Daniel van den Berg
directeur Flevoschool

 

Heleen Berg
Coördinator Opleidingen en Communicatie Unita

 

Henriette Dijkstra
AB-er De Kleine Prins Expertisecentrum

 

Inez Vermeulen
IB-er Flevoschool

 

Johan Vroegindeweij
directeur Unita

 

Judith van den Boom
IB-er De Zuidwend

 

Maria Rigter
directeur De Zuidwend

 

Mirella van Minderhout
senior onderwijsadviseur

 

Myrna Hemmerlé
AB-er Generalist Unita

 

Noëlle Pameijer
Schoolpsycholoog Unita en Annie M.G. Schmidtschool

 

Noor Stoelinga
Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit Stip

 

Rob van Elswijk
Bestuurder-directeur Stichting Elan (voorzitter)

 

Sabine Romeijn
Coördinator Loket Unita