Klankbordgroep Passend Onderwijs

De Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita is een team van deskundigen uit verschillende gremia binnen Unita. De Klankbordgroep fungeert als klankbord voor de directeur en zorgt voor aansturing, evaluatie en monitoring van de Passend Onderwijs werkwijze van Unita.

Leden Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita:
Ankie van der Wal

beleidsmedewerker Unita

Anne-Mieke Boor
IB-er OBB Blaricum

 

Daniel van den Berg/ Inez van der Meulen
directeur en IB-er Flevoschool

 

Hans Harmsen
coördinator Loket

 

Jennie de Wit
lid – voorheen directeur WSNS Het Gooi e.o.

 

Johan Vroegindeweij
directeur Unita

 

Judith van den Boom
IB-er De Zuidwend

 

Maria Rigter
directeur De Zuidwend

 

Mirella van Minderhout
senior onderwijsadviseur

 

Monique Kommers
Ambulant Begeleider cluster 2 Auris

 

Nicole Bouts
ouder – Reklamebureau “Onyva”

 

Noëlle Pameijer
schoolpsycholoog Unita en Annie M.G. Schmidtschool

 

Verona Bakker
AB-er De Kleine Prins Expertisecentrum

 

Pascal van Tielraden
Afdelingsleider Ambulante Dienst J.H. Donnerschool

 

Rob van Elswijk
bestuurder-directeur Stichting Elan (voorzitter)