Klankbordgroep Passend Onderwijs

De Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita is een team van deskundigen uit verschillende gremia binnen Unita. De Klankbordgroep fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en zorgt voor aansturing, evaluatie en monitoring van de Passend Onderwijs werkwijze van Unita.

Leden Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita:
Anne-Mieke Boor
IB-er OBB Blaricum

 

Daniel van den Berg
directeur Flevoschool

 

Heleen Berg
Coördinator Opleidingen en Communicatie Unita

 

Henriette Dijkstra
AB-er De Kleine Prins Expertisecentrum

 

Inez Vermeulen
IB-er Flevoschool

 

Johan Vroegindeweij
directeur-bestuurder Unita

 

Judith van den Boom
IB-er De Zuidwend

 

Maria Rigter
directeur De Zuidwend

 

Mirella van Minderhout
senior onderwijsadviseur

 

Myrna Hemmerlé
AB-er Generalist Unita

 

Noëlle Pameijer
Schoolpsycholoog Unita en Annie M.G. Schmidtschool

 

Reinier van Milligen
Beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit Stip

 

Renate van der Mooren
College van Bestuur Stichting Elan

 

Sabine Romeijn
Coördinator Loket Unita