Peers4Parents

Peers4Parents is een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong)volwassenen.

Het samenwerkingsverband Unita biedt in samenwerking met Peers4Parents een programma om zowel ouders als onderwijsprofessionals te ondersteunen bij de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

De emotionele ontwikkeling van het begaafde kind

Het opvoeden en begeleiden van begaafde kinderen vraagt vaak veel van het aanpassingsvermogen, het inlevingsvermogen en de creativiteit van ouders. Ouders van begaafde kinderen lopen vaak tegen andere opvoedvraagstukken dan ouders met normaal begaafde kinderen aan. Vanwege de aard van hun vraagstukken kunnen ze hun zorgen, twijfels en vragen vaak niet delen met de mensen in hun directe omgeving. Ook hebben deze ouders vaak een intensieve band met de school van hun kind omdat begaafde kinderen vaak een ander onderwijsaanbod én individuele begeleiding nodig hebben. Dit maakt de opvoeding voor ouders van begaafde kinderen extra intensief. Hierdoor hebben deze ouders vaak een grote behoefte aan herkenning, erkenning en bevestiging rondom de emotionele begeleiding van hun kinderen. Van begaafde kinderen wordt in het dagelijkse leven omgekeerd ook veel aanpassingsvermogen gevraagd. Dat gaat bij het ene kind wat makkelijker dan bij het andere. Daarin hebben zij hun ouders extra hard nodig, wat ook een extra belasting kan zijn voor deze ouders.

Thema-avonden voor ouders

Vier Peers4Parents facilitators, die ruime ervaringen en expertise hebben in het begeleiden van begaafde kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, delen hun inzichten en persoonlijke ervaringen tijdens de twee thema-avonden. De voorbeelden die tijdens deze twee webinars gedeeld zullen worden, zullen zeker herkenbaar zijn voor ouders. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 

De planning is (data, tijden en onderwerpen onder voorbehoud):

donderdag 26-11-2020 20.00-21.30 uur | over: intensiteit, perfectionisme en stress (aanmelden)

 

NB: Deze thema-avonden zijn als webinar te volgen.

Ouderprogramma

Het Peers4Parents programma creëert een omgeving waarin ouders die herkenning, erkenning en bevestiging krijgen van andere ouders, die in een vergelijkbare situatie verkeren. Het biedt een veilige ruimte voor het delen van ideeën en strategieën en voor het geven van ondersteuning in een ontspannen sfeer. Dit alles begeleid door hiervoor speciaal getrainde facilitators, die naast professional ook ervaringsdeskundigen zijn.

De ervaring leert dat ouders tijdens dit programma een groter zelfbewustzijn ontwikkelen over hun rol in de opvoeding van hun (begaafde) kinderen. Ook geeft het hen meer vertrouwen bij het aanpakken van de specifieke issues die het opvoeden van begaafde kinderen met zich meebrengt. Daarnaast brengt het programma vaak meer rust, zowel binnen het gezin als daarbuiten, bijvoorbeeld in de relatie met school. Juist de samenwerking tussen ouders, het kind en de school is erg belangrijk gebleken in verschillende succesverhalen van begaafde kinderen en jongeren. Een school of samenwerkingsverband kan profiteren van de door ouders opgedane kennis over de begeleidingsbehoefte van begaafde kinderen als de school openstaat voor de suggesties van de ouders over het begeleiden van hun kinderen.

Live bijeenkomsten (of mogelijk online)

Locatie: Eemstraat 15, 3751 AB Baarn

Het programma kent 8 bijeenkomsten (start 19.30 uur – eindtijd 21.00 uur) en start (naar verwachting) eind maart 2021.

 • Kenmerken van begaafde kinderen & Communicatie de sleutel tot relaties (tot 21.30 uur)
 • Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren
 • Discipline en zelfmanagement
 • Intensiteit, perfectionisme en stress
 • Idealisme, (on)gelukkig zijn en depressie
 • Sociale contacten: het belang van peers
 • Andere kinderen in het gezin & Waarden en tradities & uniek en onderscheidend zijn (tot 21.30 uur)
 • De complexiteit van succesvol ouderschap

 

Aanmelden voor de oudergroep kan door contact op te nemen met het Loket van Unita (loket@swvunita.nl) of door direct het aanmeldingsformulier in te vullen.

NB: Unita neemt een deel van de kosten voor haar rekening. Er is een eigen bijdrage van 300 euro voor ouders. Ook wordt aan ouders gevraagd het boek “De begeleiding van hoogbegaafde kinderen” van James t. Webb aan te schaffen.

> bekijk ook de flyer Peers4Parents

Themadag voor ouders van begaafde kinderen met een sterke wil en een hooggevoelige aard

Herken je dit?

 • Een ijzersterke wil & een klein hartje.
 • Een rupsje nooitgenoeg & een emmertje dat snel vol zit.

De combinatie van hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit met een sterke wil is een uitdaging. In de eerste plaats voor het kind, maar vaak ook voor de ouders.
Er is een duidelijk verband tussen hooggevoeligheid, een sterke wil en hoogbegaafdheid.

(Hoog)begaafde kinderen hebben niet alleen een enorm leervermogen en creativiteit in zich. Ze laten vaak een andere beleving van de wereld zien. Vooral een intense beleving waarbij ze alles wat ze leren en meemaken in zich ‘opslorpen’ en verwerken. Hun hooggevoeligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast laten (hoog)begaafde kinderen vaak een sterke hang naar autonomie zien.

Hooggevoeligheid houdt – in het kort – in dat het kind zich bewuster is van (subtiele) informatie die via de zintuigen binnenkomt. Meer details en kleine veranderingen worden bewust opgemerkt, ook gevoelens en emoties bij anderen. Vervolgens wordt deze informatie intenser dan gemiddeld beleefd én dieper verwerkt. Een hooggevoelig kind is sterk meevoelend en heeft een sterke behoefte aan harmonie in de verbinding.

Kinderen met een sterke wil hebben een sterke behoefte aan autonomie en weten precies wat ze willen. Ze zijn sterk intrinsiek gemotiveerd voor hetgeen ze interessant vinden, waar ze nieuwsgierig naar zijn of enthousiast over zijn. Ze tonen daarin een grote gretigheid (rupsje nooitgenoeg), hebben behoefte aan veel van hetgeen ze voedt. Daarbij zijn ze heel vindingrijk in het voor elkaar krijgen van wat zij willen.

Als je zó gretig de wereld op jouw manier wilt ontdekken terwijl deze wereld jou ook sneller dan anderen overspoelt en dieper binnenkomt, dan geeft dat vaak spanning zowel van binnen als in de interactie met anderen zoals met je ouders. Hooggevoelig met een sterke wil  is een intense combinatie eigenschappen die niet zo 1-2-3 te kanaliseren of te reguleren is. Al helemaal als een kind óók hoogbegaafd is.

 • Wil je meer inzicht in wat er in je kind omgaat?
 • Wil je meer inzicht in wat jouw kind nodig heeft om met zichzelf en de buitenwereld om te leren gaan?
 • Wil je perspectief aangereikt krijgen?
 • En handvatten aangereikt krijgen die jullie verder helpen?

Dan ben je van harte welkom bij deze themadag.

De themadag wordt gegeven door:

 • Psycholoog en ECHA-specialist (specialist hoogbegaafdheid) Marijse van der Aar. Marijse is tevens gespecialiseerd in de combinatie hooggevoelig met een sterke wil.
 • Psycholoog en auteur Janneke van Olphen. Janneke schreef het boek ‘Het hooggevoelige kind met een sterke wil’ en de ‘Draakje Vurig’ reeks.

Meer informatie over de combinatie hooggevoelig & strong-willed vind je op de site van Janneke van Olphen.  

Inschrijving
Deze interactieve themadagen worden aangeboden door Unita, er is geen eigen bijdrage. Vanzelfsprekend wordt bij deze themadag rekening gehouden met de dan geldende COVID-19 maatregelen.

De planning is:

 • 22 januari 2021 9.00-17.00 uur