Peers4Parents

Peers4Parents is een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong)volwassenen.

Het samenwerkingsverband Unita biedt in samenwerking met Peers4Parents een programma om zowel ouders als onderwijsprofessionals te ondersteunen bij de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

De emotionele ontwikkeling van het begaafde kind

Het opvoeden en begeleiden van begaafde kinderen vraagt vaak veel van het aanpassingsvermogen, het inlevingsvermogen en de creativiteit van ouders. Ouders van begaafde kinderen lopen vaak tegen andere opvoedvraagstukken dan ouders met normaal begaafde kinderen aan. Vanwege de aard van hun vraagstukken kunnen ze hun zorgen, twijfels en vragen vaak niet delen met de mensen in hun directe omgeving. Ook hebben deze ouders vaak een intensieve band met de school van hun kind omdat begaafde kinderen vaak een ander onderwijsaanbod én individuele begeleiding nodig hebben. Dit maakt de opvoeding voor ouders van begaafde kinderen extra intensief. Hierdoor hebben deze ouders vaak een grote behoefte aan herkenning, erkenning en bevestiging rondom de emotionele begeleiding van hun kinderen. Van begaafde kinderen wordt in het dagelijkse leven omgekeerd ook veel aanpassingsvermogen gevraagd. Dat gaat bij het ene kind wat makkelijker dan bij het andere. Daarin hebben zij hun ouders extra hard nodig, wat ook een extra belasting kan zijn voor deze ouders.

Ouderprogramma

Het Peers4Parents programma creëert een omgeving waarin ouders die herkenning, erkenning en bevestiging krijgen van andere ouders, die in een vergelijkbare situatie verkeren. Het biedt een veilige ruimte voor het delen van ideeën, aanpak in de opvoeding en voor het geven van ondersteuning in een ontspannen sfeer. Dit alles begeleid door hiervoor speciaal getrainde facilitators, die naast professional ook ervaringsdeskundigen zijn.

De ervaring leert dat ouders tijdens dit programma een groter zelfbewustzijn ontwikkelen over hun rol in de opvoeding van hun (begaafde) kinderen. Ook geeft het hen meer vertrouwen bij het aanpakken van de specifieke issues die het opvoeden van begaafde kinderen met zich meebrengt. Daarnaast brengt het programma vaak meer rust, zowel binnen het gezin als daarbuiten, bijvoorbeeld in de relatie met school. Juist de samenwerking tussen ouders, het kind en de school is erg belangrijk gebleken in verschillende succesverhalen van begaafde kinderen en jongeren.

Live-online bijeenkomsten

Locatie: Eemstraat 15, 3751 AB Baarn

De intentie bestaat om nog voor dit schooljaar een groep te starten voor 4 bijeenkomsten op de woensdagochtend (in april, mei, en juni) met tussenpozen van ongeveer 3 weken. Het is de bedoeling dat ouders zich voor alle 4 de bijeenkomsten aanmelden zodat we met een vaste groep het proces kunnen doorlopen. Deze groepen zullen live-online worden ingevuld. Dit houdt in dat van de totale groep een klein aantal mensen samen kan komen op locatie (volgens de dan geldende Coronamaatregelen) en dat de rest live-online vanuit huis meedoet. Alleen bij voldoende aanmeldingen kan de groep in april 2021 van start gaan. De exacte data volgen bij voldoende aanmeldingen. In de 4 bijeenkomsten zullen de volgende thema’s behandeld worden:

  • Bijeenkomst 1: Kenmerken van begaafde kinderen & Communicatie de sleutel tot relaties.
  • Bijeenkomst 2: Motivatie, enthousiasme en (onder)presteren en discipline en zelfmanagement.
  • Bijeenkomst 3: Intensiteit, perfectionisme en stress.
  • Bijeenkomst 4: Andere kinderen in het gezin & Waarden en tradities & uniek en onderscheidend zijn.

Aanmelden voor de oudergroep kan door contact op te nemen met het Loket van Unita (loket@swvunita.nl) of door direct het aanmeldingsformulier in te vullen.

NB: Unita neemt een deel van de kosten voor haar rekening. Er is een eigen bijdrage van 300 euro voor ouders. Ook wordt aan ouders gevraagd het boek “De begeleiding van hoogbegaafde kinderen” van James t. Webb aan te schaffen.

> bekijk ook de flyer Peers4Parents