Samenvatting

Er is een hulpvraag omtrent een leerling, waarbij er vragen zijn omtrent bijvoorbeeld werkhouding, niet tot leren komen, HB Dubbel Bijzonder problematiek of (taak)gedrag. Er kunnen verschillende ambulante experts worden ingezet om de leerkracht te ondersteunen en handelingsadviezen te geven.

Afhankelijk van de aard van de vraag wordt een Ambulant Begeleider ingezet met expertise op:

 • SBO: jonge leerlingen of het hele groepsproces (vanuit een individuele hulpvraag)
 • SO cluster 2: Taal en spraakontwikkelingsproblemen, slechthorendheid en selectief mutisme
 • SO cluster 3: Medische en fysieke problemen en Zeer Moeilijk Lerende leerlingen (ZML)
 • SO cluster 4: Gedragsproblemen
 • SO Epilepsie
 • Hoogbegaafdheid

SO 2 cluster 2 is ook aan te vragen via Auris. Het advies is echter dit via Unita te doen; vaak is er namelijk sprake van aanvullende problematiek die dan meteen kan worden meegenomen.

De Ambulant Begeleider zal in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) meedenken over de benodigde ondersteuning van de leerkracht. Hij of zij kan ook worden ingezet om gedurende bepaalde tijd de leerling of de leerkracht te begeleiden. De Ambulant Begeleider is dan meestal ook de Traject Begeleider in het MDO.

Aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan via het Groeidocument (1A tm 1D). Graag zo duidelijk mogelijk aangeven wat school al heeft gedaan, wat de effecten daarvan zijn en wat er nu nodig is.

Relevante bijlagen zijn:

 • Handelingsplannen
 • Toetsresultaten
 • Gespreksverslagen
 • Kindformulier
 • Verslagen van onderzoek of behandeling (indien aanwezig)