Woensdag 10 september 2020 (15.00-17.00 uur)
Startbijeenkomst voor nieuwe directeuren, ib’ers