woensdag 12 februari 2020

Passend instromen op de basisschool

Doelgroep: professionals uit de regio Gooi en Vechtstreek, gericht op kinderen van 2 t/m 6 jaar. Denk aan jeugdzorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang.

Doel: Vroegsignalering en de verbinding tussen de voor-, vroegschoolse voorzieningen en de basisscholen leggen.

Op de middag van het Jonge Kind is genetwerkt en informatie gedeeld over jonge kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, dan al geboden wordt.

Steeds vaker worden kinderen jonger dan 4 jaar aangemeld bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita omdat gesignaleerd is dat het betreffende kind niet zomaar kan doorstromen naar een reguliere basisschool. Jonge kinderen vallen dan soms tussen wal en schip en komen thuis te zitten.

Op deze informatiebijeenkomst is uitleg gegeven over kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften. Hoe kun je signaleren of meer ondersteuning in het onderwijs nodig is om succesvol door te stromen. Werkwijze en ervaringen zijn uitgewisseld.

Genodigden waren medewerkers uit het Voorveld zoals peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, jeugdconsulenten, Jeugd en Gezin, Sociaal Plein, intern begeleiders, leerkrachten en Unita expertisepool Jonge Kind.

De downloads:

Het programma
Het Jonge Kind – Pauline Jansen
Middag van het Jonge Kind – Sabine Romeijn
Spelend leren – Maura Dammers en Mirjam van Willigenburg
Vroegsignalering van taal- en spraakproblemen – Monique Kommers en Marlies Graveland
Heeft Jos een TOS basisschool (poster)
Herken TOS (flyer)