woensdag 12 februari 2020

Voor medewerkers uit het Voorveld zoals:

  • peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
  • jeugdconsulenten
  • Jeugd en Gezin
  • Sociaal Plein
  • intern begeleiders
  • Unita expertisepool jonge Kind
Aanmelden
Meer informatie

Steeds vaker worden kinderen jonger dan 4 jaar aangemeld bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita omdat gesignaleerd is dat het betreffende kind niet zomaar kan doorstromen naar een reguliere basisschool. Jonge kinderen vallen dan soms tussen wal en schip en komen thuis te zitten.

Op deze informatiebijeenkomst geven we uitleg over kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften, hoe je kunt signaleren of meer ondersteuning in het onderwijs nodig is om succesvol door te stromen. We wisselen onze werkwijze en ervaringen uit.

Genodigden zijn medewerkers uit het Voorveld zoals peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, jeugdconsulenten, Jeugd en Gezin, Sociaal Plein, intern begeleiders, leerkrachten en Unita expertisepool Jonge Kind.

Meer informatie: