Praktische tips bij leerlingen uit de Oekraïne

Overal in Nederland zijn Oekraïense kinderen die ook naar school mogen. Misschien tijdelijk, misschien voor langere tijd.

Met deze pagina willen we de scholen ondersteunen met praktische tips.

Landelijk is afgesproken dat het eerste onderwijs aan deze leerlingen zal worden verzorgd door de Taalscholen (PO) en de ISK’s. Zo zullen wij dit ook vormgeven in onze regio. Wij zijn ons momenteel aan het voorbereiden door zowel de personele capaciteit uit te breiden en ons met spoed te buigen over het vraagstuk van de fysieke capaciteit van de bestaande locaties.  Mochten jullie zowel mensen als geschikte locaties kennen, dan houden wij ons aanbevolen.

Wij merken dat de eerste leerlingen zich al op de scholen melden.

Om deze leerlingen goed te kunnen verwijzen hieronder de contactgegevens van de verschillende taalscholen en de ISK in de regio. Mochten leerlingen zich melden dan doen wij de oproep dat jullie hen dan, afhankelijk van verblijfplaats (PO) en leeftijd verwijzen naar een van deze voorzieningen.

 

Centrale Opvang Basisonderwijs

 

Voortgezet onderwijs

  • Laren/ Regio
    • De intake wordt verzorgd door Ruth Brandon:
      isk-info@gsf.nl of bellen naar 06-41301860

Aanvullend materiaal om Nederlands te leren

Languagenut geeft alle scholen toegang tot het NT2-product met Oekraïens als ondersteunende taal. Voor meer informatie en om de toegang aan te vragen neem je contact op met sietske@languagenut.com.
Praatplaat voor op het digibord over woorden in de klas (Oekraïens – Nederlands)
Pictogrammenkaart met woorden over school (Oekraïens -Nederlands)
Praatplaat oorlog (Oekraïens -Nederlands)
Luister en leer Kennismaken met de Nederlandse taal
Logidigitaal (nieuw!)
Materiaal horen zien en schrijven (nieuw!)

Achtergrondinformatie
Onderwijs in Oekraïne

Informatie vanuit het ministerie
Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

Er zijn veel vragen over onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne op scholen.
De Rijksoverheid heeft een uitgebreide Q&A op haar website gepubliceerd.

Startpunt Lowan
De website van Lowan is een uitstekend startpunt voor je vragen.