Passend Onderwijs heeft tot doel de kwaliteit van onderwijs aan leerlingen te verbeteren en passende te maken aan hun speciale onderwijsbehoeften. Het kind staat centraal, geen kind mag tussen wal en schip raken. Per kind wordt gekeken hoe en waar het onderwijsaanbod het beste kan worden gerealiseerd.

De positie van ouders is versterkt. Ouders kiezen een school en melden hun kind daar schriftelijk aan. Het bestuur van de school heeft zorgplichtwat inhoudt dat de leerling een passende onderwijsplaats wordt geboden. Wanneer de school van aanmelding niet zelf een (volledig) passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor de leerling heeft, wordt een andere (speciale) school in het samenwerkingsverband gezocht. Het samenwerkingsverband Unita kan hierbij worden gevraagd voor ondersteuning.

Passend Onderwijs betekent dan ook een omslag in het denken:

  • van moeilijkheden naar mogelijkheden;
  • van probleemgericht naar handelingsgericht;
  • van herstellen naar proactief handelen;
  • van over en voor het kind naar met het kind;
  • van informeren van ouders naar samenwerking met ouders.


Klik hier voor de website Passend Onderwijs van de overheid
Klik hier voor de website Steunpunt passend onderwijs van de landelijke oudervereniging Balans