De OPR is het medezeggenschapsorgaan van Samenwerkingsverband Unita. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot het ondersteuningsplan plus eventuele addenda.
Het tweede ondersteuningsplan is vastgesteld voor 2018-2022.  Het ondersteuningsplan kan jaarlijks worden  aangevuld met addenda. Deze bestaan onder meer uit de Begroting voor de volgende periode en aanvullende procedurele en beleidsstukken.

De OPR denkt mee en fungeert tevens als klankbord voor directeur en bestuur.
Regelmatig laat de OPR via de Nieuwsbrief en/ of site van Unita weten welke onderwerpen aan de orde zijn geweest.

De OPR bestaat uit acht personen uit alle geledingen van Unita: ouders en personeel, regulier en speciaal onderwijs.

De OPR is als volgt samengesteld:

BAO Basisschool Personeel:

voorzitter, Dr. Maria Montessorischool (Talent Primair)

Meer info
Sylvia van Hurck

VVE Jozefschool Weesp: PSZ Jacinta

BAO Basisschool Ouder:

Groen van Prinstererschool

Meer info

vice secretaris, Groen van Prinstererschool

Meer info

SBO Speciaal Basis Onderwijs Ouder:

Charlotte Naezer

SBO Speciaal Basis Onderwijs Personeel:

Vacature

SO Ouder:

SO Personeel: