De OPR is het medezeggenschapsorgaan van Samenwerkingsverband Unita. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot het ondersteuningsplan, denkt mee en fungeert  als klankbord voor de directeur-bestuurder.

De OPR bestaat uit acht personen uit alle geledingen van Unita: ouders en personeel, regulier en speciaal (basis)onderwijs. Via de maandbrief van Unita laat de OPR weten welke onderwerpen aan de orde zijn geweest. Heeft u vragen aan de OPR, dan kunt u hen bereiken op opr@swvunita.nl.

Vacature OPR ouderlid Speciaal Onderwijs

Het samenwerkingsverband Unita ondersteunt scholen om een passende onderwijsplek te creëren voor elk kind in de regio. Unita doet dit onder andere door advies te geven aan scholen en ouders, door extra ondersteuning te realiseren wanneer kinderen dit nodig hebben en door samen te werken met organisaties zoals gemeenten en de jeugdgezondheidszorg.

Unita heeft een medezeggenschapsorgaan, de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR bestaat uit ouders en onderwijspersoneel uit het reguliere basisonderwijs, gespecialiseerd basisonderwijs en speciaal onderwijs. Zij denken en praten mee over het ondersteuningsplan. Dit is een 4-jarig plan waarin staat wat de werkwijze, doelen en ambities zijn van Unita. Vanuit uw blik als ouder, en dus ervaringsdeskundige, kijkt u mee met het beleid en de plannen van Unita.

Op dit moment zijn we op zoek naar een nieuw ouderlid vanuit het speciaal onderwijs. Deze ouder heeft een kind dat op een van de scholen voor speciaal onderwijs zit in onze regio.

We komen zes keer per jaar bij elkaar in de avond (doorgaans de woensdag) om te vergaderen.

Lijkt u dit wat? Meldt u zich dan aan bij de voorzitter Sanne Westland: sanne.westland@swvunita.nl. De aanmeldtijd sluit 1 mei.

Als er meerdere kandidaten zijn, zullen we een verkiezing houden onder de medezeggenschapsraden van het speciaal onderwijs.

 


Maak hieronder kennis met de OPR leden:

BAO Basisschool Personeel:

De Springplank

Meer info
Sylvia van Hurck

VVE Jozefschool Weesp: PSZ Jacinta

BAO Basisschool Ouder:

Van der Brugghenschool

Meer info
Tatjana Been

Violenschool

SBO Speciaal Basis Onderwijs Ouder:

Het Mozaïek

Meer info

SBO Speciaal Basis Onderwijs Personeel:

SBO De Wijngaard

Meer info

SO Ouder:

SO Personeel:

Lucie Graus