De OPR is het medezeggenschapsorgaan van Samenwerkingsverband Unita. De OPR heeft instemmingsrecht met betrekking tot het ondersteuningsplan plus eventuele addenda.
Het tweede ondersteuningsplan is vastgesteld voor 2018-2022.  Het ondersteuningsplan kan jaarlijks worden aangevuld met addenda. Deze bestaan onder meer uit de begroting voor de volgende periode en aanvullende procedurele stukken en beleidsstukken.

De OPR denkt mee en fungeert tevens als klankbord voor de directeur-bestuurder.
Regelmatig laat de OPR via de Maandbrief van Unita weten welke onderwerpen aan de orde zijn geweest.

De OPR bestaat uit acht personen uit alle geledingen van Unita: ouders en personeel, regulier en speciaal (basis)onderwijs.
Heeft u vragen aan de OPR, dan kunt u hen bereiken op opr@swvunita.nl.

 


Maak hieronder kennis met de OPR leden:

BAO Basisschool Personeel:

De Springplank

Meer info
Sylvia van Hurck

VVE Jozefschool Weesp: PSZ Jacinta

BAO Basisschool Ouder:

Van der Brugghenschool

Meer info
Tatjana Been

Violenschool

SBO Speciaal Basis Onderwijs Ouder:

SBO Speciaal Basis Onderwijs Personeel:

SBO De Wijngaard

Meer info

SO Ouder:

SO Personeel:

Lucie Graus