Actueel overzicht bijeenkomsten

U kunt zich per bijeenkomst aanmelden

Vierde Inspiratiedag

Donderdag 28 oktober 2021
13.00-17.00 uur (voorlopige tijd)
“Meer inclusie: hoe dan?”

Meer informatie volgt.

Informatie over Unita

Donderdag 16 september 2021

(15.00-17.00 uur)
Startbijeenkomst voor nieuwe directeuren, ib’ers, tb’ers

Informatie over gehouden bijeenkomsten

In het volgende overzicht staan de presentaties van de gehouden bijeenkomsten.

Pilot contactpersoon

27 februari 2020

Bijeenkomst om de pilot contactpersoon toe te lichten.

Presentatie contactpersoon leerlingzorg
Pilot contactpersoon leerlingzorg
Informatie & Downloads

Informatie over Unita

Donderdag 10 september 2020
Startbijeenkomst voor nieuwe directeuren, ib’ers, tb’ers

Specifiek voor nieuwe directeuren, intern begeleiders, trajectbegeleiders (maar natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden die meer willen weten over de werkwijze van Unita).

Informatie & Downloads

Informatiebijeenkomst Jonge Kind 2 tot 6 jaar

woensdag 12 februari 2020

Passend instromen op de basisschool

Doelgroep: professionals uit de regio Gooi en Vechtstreek, gericht op kinderen van 2 t/m 6 jaar. Denk aan jeugdzorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang.

Doel: Vroegsignalering en de verbinding tussen de voor-, vroegschoolse voorzieningen en de basisscholen leggen.

Op de middag van het Jonge Kind is genetwerkt en informatie gedeeld over jonge kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, dan al geboden wordt.

Informatie & Downloads

Psychologen TOP

Donderdag 13 juni 2019
Voor psychologen/ orthopedagogen regio Unita

Informatie & Downloads

Thema’s Groeidocument 2.0

Donderdag 7 februari 2019
Voor IB-ers

Informatie & Downloads

Bijeenkomst voor IB-ers en Traject Begeleiders

Donderdag 11 oktober 2018
Voor IB-ers (en Traject begeleiders)
workshops o.m. Dyslexiebeleid Unita; OPP kleuters

Informatie & Downloads