Jaarplanning 2023-2024

De jaarplanning met de data van netwerkbijeenkomsten, ALV’s en andere Unita bijeenkomsten.

Actueel overzicht bijeenkomsten

U kunt zich per bijeenkomst aanmelden

Informatie over gehouden bijeenkomsten

In het volgende overzicht staan de presentaties van de gehouden bijeenkomsten.

Informatiebijeenkomst Unita

Een bijeenkomst speciaal voor nieuwe directeuren, ib’ers en tb’er in het samenwerkingsverband. We maken graag kennis en nemen je mee in de werkwijze van Unita.

We organiseren deze bijeenkomst altijd aan het begin van het schooljaar.

Presentatie start schooljaar
Informatie & Downloads

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

6 april 2023 – de tweede netwerkbijeenkomst in het schooljaar 2022-2023.

Thema:

TOMMY KOMT ERAAN: SAMEN METEN EN IN ACTIE!

POWERPOINT
Informatie & Downloads

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

8 november 2022: 15.00-17.00 uur.
De eerste netwerkbijeenkomst in het schooljaar 2022-2023.

Thema is: ouderbetrokkenheid / oudercommunicatie.

PowerPoint
Informatie & Downloads

Pilot contactpersoon

27 februari 2020

Bijeenkomst om de pilot contactpersoon toe te lichten.

Presentatie contactpersoon leerlingzorg
Pilot contactpersoon leerlingzorg
Informatie & Downloads

Informatie over Unita

Donderdag 10 september 2020
Startbijeenkomst voor nieuwe directeuren, ib’ers, tb’ers

Specifiek voor nieuwe directeuren, intern begeleiders, trajectbegeleiders (maar natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden die meer willen weten over de werkwijze van Unita).

Informatie & Downloads

Informatiebijeenkomst Jonge Kind 2 tot 6 jaar

woensdag 12 februari 2020

Passend instromen op de basisschool

Doelgroep: professionals uit de regio Gooi en Vechtstreek, gericht op kinderen van 2 t/m 6 jaar. Denk aan jeugdzorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang.

Doel: Vroegsignalering en de verbinding tussen de voor-, vroegschoolse voorzieningen en de basisscholen leggen.

Op de middag van het Jonge Kind is genetwerkt en informatie gedeeld over jonge kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, dan al geboden wordt.

Informatie & Downloads

Psychologen TOP

Donderdag 13 juni 2019
Voor psychologen/ orthopedagogen regio Unita

Informatie & Downloads

Thema’s Groeidocument 2.0

Donderdag 7 februari 2019
Voor IB-ers

Informatie & Downloads