Actueel overzicht bijeenkomsten

U kunt zich per bijeenkomst aanmelden

Informatie over Unita

Woensdag 10 september 2020 (15.00-17.00 uur)
Startbijeenkomst voor nieuwe directeuren, ib’ers

Informatie over gehouden bijeenkomsten

In het volgende overzicht staan de presentaties van de gehouden bijeenkomsten.

Informatiebijeenkomst Jonge Kind 2 tot 6 jaar

woensdag 12 februari 2020

Passend instromen op de basisschool

Doelgroep: professionals uit de regio Gooi en Vechtstreek, gericht op kinderen van 2 t/m 6 jaar. Denk aan jeugdzorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang.

Doel: Vroegsignalering en de verbinding tussen de voor-, vroegschoolse voorzieningen en de basisscholen leggen.

Op de middag van het Jonge Kind is genetwerkt en informatie gedeeld over jonge kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, dan al geboden wordt.

Informatie & Downloads

Psychologen TOP

Donderdag 13 juni 2019
Voor psychologen/ orthopedagogen regio Unita

Informatie & Downloads

Thema’s Groeidocument 2.0

Donderdag 7 februari 2019
Voor IB-ers

Informatie & Downloads

Bijeenkomst voor IB-ers en Traject Begeleiders

Donderdag 11 oktober 2018
Voor IB-ers (en Traject begeleiders)
workshops o.m. Dyslexiebeleid Unita; OPP kleuters

Informatie & Downloads