Jaarplanning 2023-2024

De jaarplanning met de data van netwerkbijeenkomsten, ALV’s en andere Unita bijeenkomsten.

Actueel overzicht bijeenkomsten

U kunt zich per bijeenkomst aanmelden

Informatie over gehouden bijeenkomsten

In het volgende overzicht staan de presentaties van de gehouden bijeenkomsten.

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

dinsdag 14 november 2023

SAMENWERKEN & VERBINDEN

Thema’s: o.a.

  • overgangen van voorschool naar po, van po naar vo
  • leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
  • samenwerken onderwijs en jeugd – betrekken van het voorveld
Powerpoint bijeenkomst
PowerPoint Leerkracht centraal
PowerPoint Voorschools naar Primair onderwijs
PowerPoint van Primair naar Voortgezet onderwijs
PowerPoint van Primair naar Voortgezet onderwijs
Informatie & Downloads

Informatiebijeenkomst Unita

Een bijeenkomst speciaal voor nieuwe directeuren, ib’ers en tb’er in het samenwerkingsverband. We maken graag kennis en nemen je mee in de werkwijze van Unita.

We organiseren deze bijeenkomst altijd aan het begin van het schooljaar.

Presentatie start schooljaar
Informatie & Downloads

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

6 april 2023 – de tweede netwerkbijeenkomst in het schooljaar 2022-2023.

Thema:

TOMMY KOMT ERAAN: SAMEN METEN EN IN ACTIE!

POWERPOINT
Informatie & Downloads

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

8 november 2022: 15.00-17.00 uur.
De eerste netwerkbijeenkomst in het schooljaar 2022-2023.

Thema is: ouderbetrokkenheid / oudercommunicatie.

PowerPoint
Informatie & Downloads