Jaarplanning 2023-2024

De jaarplanning met de data van netwerkbijeenkomsten, ALV’s en andere Unita bijeenkomsten.

Actueel overzicht bijeenkomsten

U kunt zich per bijeenkomst aanmelden

Maak kennis met de werkwijze van Unita

Donderdag 19 september 2024
10.00-12.00 uur.

Voor nieuwe directeuren en ib-ers organiseren we aan het begin van het nieuwe schooljaar een bijeenkomst om kennis te maken met Unita en de werkwijze van Unita. Ben jij een nieuwe directeur of ib-er in de regio van het samenwerkingsverband? Kom dan naar deze bijeenkomst!

Tijdens deze bijeenkomst behandelen we de onderstaande onderwerpen:

 • kennismaken
 • visie Unita
 • ondersteuningsmodel Unita
 • basisondersteuning en extra ondersteuning
 • MDO werkwijze en HGW
 • Groeidocument
 • samenwerken met ouders
 • arrangementen Unita
 • professionaliseringsplatform Gameeleon

Mis het niet en meld je hier aan!

Lezing scholen op scherp

Woensdag 25 september 2024
16.00 – 17.30 uur

Om te vieren dat Unita inmiddels 5 jaar trainingen aanbiedt, en Qinas ook voor het voortgezet onderwijs, organiseren we op woensdag 25 september een bijeenkomst voor de onderwijsprofessional uit het VO, maar ook leerkrachten groep 7 en 8 en ib-ers bovenbouw zijn welkom.

Tijdens deze bijeenkomst zal Kees van Overveld, gedragsdeskundige met ruime ervaring in het onderwijs, een lezing geven over de toenemende agressie tussen jongeren in de zorgelijk jonge leeftijd van 10-14 jaar, de invloed van de online wereld hierop en het bezit, het dragen en het gebruik van messen.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

“Nacht” van de leerkracht 2024

Donderdag 3 oktober 2024
18.00 – 22.15 uur

Op 3 oktober 2024 organiseert Unita opnieuw de “nacht” van de leerkracht. Zet 3 oktober 2024 vast in je agenda en meld je aan om op de hoogte gehouden te worden van het programma. We maken er weer een feest voor onze leerkrachten van!

Informatie over gehouden bijeenkomsten

In het volgende overzicht staan de presentaties van de gehouden bijeenkomsten.

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

Donderdag 14 maart

De doorgaande lijn en communicatie door professionals onderling en met ouders.

Onderwerpen op deze dag:

 • Wat kun jij als professional hierin betekenen?
 • Hoe kun je als IB-er de leerkrachten hierin coachen?
 • Hoe kun je hier als TB-er aan bijdragen?
 • Wat zijn de do’s en don’ts?

 

Hieronder vind je de presentaties en documenten van deze netwerkbijeenkomst.

PowerPoint plenaire presentatie
Informatie presentatie Hans Kaldenbach over lastige ouders
PowerPoint ‘Moeilijke ouders bestaan niet? Ouders die het moeilijk hebben wel’
PowerPoint verbetertraject ON3
Blue paper bij de netwerkbijeenkomst
Informatie & Downloads

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

dinsdag 14 november 2023

SAMENWERKEN & VERBINDEN

Thema’s: o.a.

 • overgangen van voorschool naar po, van po naar vo
 • leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
 • samenwerken onderwijs en jeugd – betrekken van het voorveld
Powerpoint bijeenkomst
PowerPoint Leerkracht centraal
PowerPoint Voorschools naar Primair onderwijs
PowerPoint van Primair naar Voortgezet onderwijs
PowerPoint OPP en Hoorrecht
Blue paper bij de netwerkbijeenkomst
Informatie & Downloads

Informatiebijeenkomst Unita

Een bijeenkomst speciaal voor nieuwe directeuren, ib’ers en tb’er in het samenwerkingsverband. We maken graag kennis en nemen je mee in de werkwijze van Unita.

We organiseren deze bijeenkomst altijd aan het begin van het schooljaar.

Presentatie start schooljaar
Informatie & Downloads

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

6 april 2023 – de tweede netwerkbijeenkomst in het schooljaar 2022-2023.

Thema:

TOMMY KOMT ERAAN: SAMEN METEN EN IN ACTIE!

POWERPOINT
Informatie & Downloads

Netwerkbijeenkomst passend onderwijs

8 november 2022: 15.00-17.00 uur.
De eerste netwerkbijeenkomst in het schooljaar 2022-2023.

Thema is: ouderbetrokkenheid / oudercommunicatie.

PowerPoint
Informatie & Downloads