Onderwijsgeschillen

Samenwerkingsverband Unita is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie. Indien u een bezwaar/ klacht heeft over de handelwijze van Unita kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van Unita. Hij nodigt u dan uit voor een gesprek. Mocht dit niet tot tevredenheid leiden dan kunt u binnen 6 weken na bespreking met de directeur-bestuurder per e-mail contact opnemen met de Landelijke Geschillencommissie.

Onderwijsgeschillen heeft verschillende klachtencommissies en geschillencommissies over Passend Onderwijs:

Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO)
Behandelt geschillen over verwijdering, schorsing, niet toelaten e.d.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Behandelt geschillen over miscommunicatie, onheuse bejegening, functioneren van betrokken partijen.
> De LKC procedure inzichtelijk in beeld gebracht

Landelijke bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Behandelt geschillen over beslissingen over Toelaatbaarheidsverklaringen.

Meer informatie hierover vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl
Wanneer niet helemaal duidelijk is door welke commissie uw klacht behandeld gaat worden, dan kunt u eerst een algemene mail sturen aan info@onderwijsgeschillen.nl. Onderwijsgeschillen zal dan contact met u opnemen.