Onderwijsgeschillen

Samenwerkingsverband Unita is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie. Indien u een bezwaar/ klacht heeft over de handelwijze van Unita kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder van Unita. Hij nodigt u dan uit voor een gesprek. Mocht dit niet tot tevredenheid leiden dan kunt u binnen 6 weken na bespreking met de directeur-bestuurder per e-mail contact opnemen met de Landelijke Geschillencommissie.

Onderwijsgeschillen heeft verschillende klachtencommissies en geschillencommissies over Passend Onderwijs:

Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO)
Behandelt geschillen over verwijdering, schorsing, niet toelaten e.d.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Behandelt geschillen over miscommunicatie, onheuse bejegening, functioneren van betrokken partijen.

Landelijke bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Behandelt geschillen over beslissingen over Toelaatbaarheidsverklaringen.

Meer informatie hierover vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl
Wanneer niet helemaal duidelijk is door welke commissie uw klacht behandeld gaat worden, dan kunt u eerst een algemene mail sturen aan info@onderwijsgeschillen.nl. Onderwijsgeschillen zal dan contact met u opnemen.