Stichting Kath Montessori Onderwijs Bussum
Vereniging Gooische School Laren Laren Nh
Vereniging v BSO Gooiland Bussum
Vereniging Chr Inst Groen v Prinsterer Hilversum
Stichting Noor Amsterdam
Stichting ALG BYZ BSO t Gooi Bussum
Stichting Interconfessioneel BO Naarden Naarden
CorDeo Scholengroep Leusden
Amsterdamse Stg. voor Kath Onderwijs Amsterdam
VPCBO Ichthus te Huizen Huizen
Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek) Huizen
Stichting De Kleine Prins Bilthoven
Stichting Elan Hilversum
J.H. Donnerschool Barneveld
STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum Hilversum
Stichting Hilversumse Montessori Scholen Hilversum
Stichting Florente basisscholen Diemen
Stichting Kath Bo De Hoeksteen Bussum
Stichting RK onderwijs Naarden Naarden
Stichting Kath Onderwijs Bussum eo Bussum
Stichting RK onderwijs Huizen Huizen
Stichting Proceon Hilversum
Alberdingk Thijm Scholen Hilversum
Stichting Vrije School Michael Bussum
Hilversumse School Vereniging Hilversum
Godelinde School Vereniging Hilversum
Vereniging De Flevoschool te Huizen Huizen