Vacature: Administratief medewerker Loket (m/v)

Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van het samenwerkingsverband Unita. Het samenwerkings- verband heeft de rechtsvorm van een vereniging met 30 leden (schoolbesturen).

Unita stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Binnen de reguliere basisscholen wordt gewerkt met een vastgestelde basisondersteuning, die alle scholen kunnen bieden. Op deze wijze willen wij kinderen zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs bieden. Lukt dit niet dan kunnen onze scholen gebruik maken van de bovenschoolse expertisepool via het Loket van Unita en van de speciale (basis) scholen. Een aanvraag hiervoor wordt gedaan via het Groeidocument. Unita volgt hierin de werkwijze van het Multidisciplinair Overleg (MDO) en de afgifte van Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor speciaal (basis) onderwijs.

Het kernteam binnen Unita is verdeeld over vier hoofdtaken (Communicatie en Opleidingen, Loket, Thuiszitters en Beleid en Bestuur). De coördinatoren op deze taken worden ondersteund door een Psycholoog Loket, een Administratief medewerker Loket en een Medewerker Toelaatbaarheidsverklaringen. Vanuit de pool (inleen) wordt ondersteuning geboden door een Coördinator expertisepool en twee deskundigen uit de TLV commissie. Vanuit de staf wordt de Directeur ondersteund door een Controller en een Functionaris Gegevensbescherming.

Werkzaamheden
Het Loket functioneert als adviesorgaan wanneer een intern begeleider een hulpvraag indient (op het moment van handelingsverlegenheid). De administratief medewerker is de schakel tussen de aanvrager (scholen) en het Loket. Hij/zij zorgt ervoor dat het Groeidocument op de juiste manier wordt verwerkt en geregistreerd. Ook verleent hij/zij administratieve ondersteuning bij een aantal toegekende arrangementen.

Taken

 • Aanmaken groeidocumenten in overleg met scholen.
 • Verzamelen en uitzetten van hulpvragen naar de Loketmedewerkers.
 • Verlenen van toegang tot groeidocumenten aan deskundigen uit de expertisepool.
 • Helpdesk groeidocument.
 • Afsluiten groeidocumenten en uitzetten evaluaties.
 • Administratieve verwerking van gegevens (Parantion, postboek, verslaglegging).
 • Verzorgen van correspondentie voor arrangementen.
 • Telefoonafhandeling Unita.
 • Voorkomende ondersteunende werkzaamheden in samenspraak en samenwerking met het team.

Kennis en vaardigheden

 • MBO niveau (administratieve opleiding).
 • Vaktechnische kennis van de administratieve organisatie.
 • Kennis van de Nederlandse taal en grammatica,
 • Kennis van reguliere archiverings- en documentatietechnieken.
 • Computervaardigheden (Outlook, Word, Excel, Powerpoint).
 • Inzicht in de organisatorische en functionele verhoudingen binnen het samenwerkingsverband.
 • Affiniteit en/of ervaring met Passend Onderwijs.

Competenties

 • Communicatief vaardig.
 • Nauwkeurig.
 • Flexibel.
 • Samenwerkingsgericht.

Wat kan het samenwerkingsverband Unita jou bieden?
We bieden je ruimte om deze functie in samenspraak en samenwerking met het team in te vullen.
Je kunt jouw steentje bijdragen aan het Passend Onderwijs in onze regio en uiteindelijk aan de samenleving. Je wordt natuurlijk passend beloond conform de CAO PO, schaal 4-5, max € 2416,- bruto per maand (bij een volledige werkweek). Start per 1 januari 2019 voor 1 jaar, bij voorkeur 5 dagen (4 dagen is bespreekbaar). Standplaats Bussum en/of Hilversum.

Schriftelijke reacties (motivatie met C.V.) graag voor 1 december 2018 via chantal.engels@swvunita.nl

Datum:
Oktober 2018

Organisatie:
Unita, Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de Gooi en Vechtstreek voor het Primair Onderwijs

Werkterrein:
Bedrijfsvoering, Loket

Activiteiten:
Loket administratief ondersteunen bij hulpvragen met betrekking tot zorgleerlingen en ondersteuning bij de bedrijfsvoering van Unita