Vacature medewerker ICT, processen en monitoring (m/v) 

Werkterrein: Aanspreekpunt ICT, directe ondersteuning van de controller, bestuurssecretaris en directeur-bestuurder op gebied van monitoring, rapportages en processen

Activiteiten:  Uitvoering, ondersteuning en sparringpartner op het gebied van ICT, processen en AVG

Context

De werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van samenwerkingsverband Unita met als standplaatsen Bussum en ’s-Graveland. Unita kent een verenigingsvorm waarin 28 schoolbesturen vertegenwoordigd zijn.

Unita stelt zich ten doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen te realiseren en wel zodanig dat leerlingen in het primair onderwijs een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Binnen de reguliere basisscholen wordt gewerkt met een vastgestelde basisondersteuning, die alle scholen kunnen bieden. Op deze wijze willen wij kinderen zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs bieden. Lukt dit niet dan kunnen onze scholen gebruikmaken van de bovenschoolse expertisepool via het Loket van Unita en van de speciale (basis) scholen. Vanuit de staf wordt de directeur-bestuurder ondersteund door de controller, de bestuurssecretaris en een functionaris gegevensbescherming.

Unita is voornemens ICT verder te professionaliseren. Dit vloeit voort uit de groei die Unita doormaakt, het optimaliseren van de processen en aangescherpte vereisten op AVG-gebied. Binnen deze functie is ruimte om op termijn door te groeien naar een controllers rol.

Resultaatgebieden

 • Bewaakt de invoering van het ICT-beleid, ontwikkelt generieke standaarden en hulpmiddelen en draagt zorg voor de afstemming van informatiebeveiliging in samenwerking met proceseigenaren binnen Unita.
 • Onderhoudt contacten en contracten met de leveranciers van ICT-systemen en ziet erop toe dat de ICT-infrastructuur ondersteunend is aan de bedrijfsprocessen en geborgd conform AVG-vereisten.
 • Draagt zorg voor het (laten) doorvoeren van voorgestelde wijzigingen, controleren en in beheer nemen van deze wijzigingen (monitoren, testen en check op werkbaarheid).
 • Verleent ondersteunende ICT-diensten aan het team in afstemming met de ICT- leveranciers (beheer accounts, autorisatie-profielen, updates van software, toezien op gebruik en gedrag bij opslag en bewaren van documenten).
 • Ondersteuning directeur-bestuurder, controller en bestuurssecretaris op gebied van monitoring en opstellen van bestaande en nieuwe rapportages.

Kennis en vaardigheden

 • IT-gerelateerde opleiding
 • HBO-WO werk- en denkniveau
 • Excellent met Office. Kennis van applicatie-infrastructuur zoals Excel, Spend Cloud, Scorion, Power BI
 • Starters worden expliciet uitgenodigd om te solliciteren.
 • Ervaring in een soortgelijke functie en het onderwijs is een pré.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Nieuwsgierig
 • Flexibel
 • Pro-activiteit
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Zelfstarter
 • Naast sparringpartner, ook een doener

Wat kan Unita jou bieden?
Een veelzijdige en uitdagende functie waarin je jouw steentje bijdraagt aan het passend onderwijs in onze regio voor leerlingen in het primair onderwijs. We bieden je de ruimte om deze functie in samenspraak met Unita in te vullen.

Je wordt natuurlijk passend beloond conform de CAO PO, OOP schaal 9/10 voor 1 jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd na goed functioneren. De inschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding. Een vergoeding woon-werkverkeer, een laptop en een telefoonkostenvergoeding behoren tot de arbeidsvoorwaarden.

Start per 1 oktober 2021, voor minimaal 32 uur verdeeld over minimaal 4 dagen.

Reageren
Stuur je motivatie met CV voor 8 september 2021 naar chantal.engels@swvunita.nl