Samenvatting Logopedisch onderzoek

Logopedisch onderzoek kan aangevraagd worden als er twijfel is over de spraak- en taalontwikkeling van een leerling. Doel van het onderzoek is vast te stellen of een taalachterstand of een taalstoornis ten grondslag ligt aan de leerproblemen van de leerling.

Meestal is het logopedisch onderzoek onderdeel van breder onderzoek en wordt dit arrangement ingezet tijdens een reeds ingezet traject. De logopedist doet in dat geval onderzoek. Het kan ook zijn dat het logopedisch onderzoek de eerste stap is die gezet wordt in het MDO-traject. In de meeste gevallen zal de logopedist adviseren tot het doen van breder onderzoek.

De resultaten van het logopedisch onderzoek worden besproken in een MDO. In het logopedisch verslag worden naast de testresultaten ook adviezen en onderwijsbehoeften geformuleerd.

Is een leerling reeds eerder in behandeling (geweest) bij een logopediepraktijk, dan zal de Unita-logopedist eerst kennisnemen van eventueel beschikbare logopedische rapportage.
Indien logopedische gegevens van recente datum zijn, wordt alleen aanvullend onderzoek gedaan.

Aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan via het Groeidocument (1A tm 1C). Graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke spraak- en taalproblemen er zijn, wat school al heeft gedaan en wat de effecten daarvan zijn.

Bij het aanvinken van het arrangement opent een pagina met extra, specifieke vragen (1D). Deze ook graag invullen.

Relevante bijlagen zijn:

  • Handelingsplannen taal
  • Toetsresultaten
  • Logopedische rapportage (indien aanwezig)
  • Intelligentie-onderzoek (indien aanwezig)