Samenvatting School Maatschappelijk Werk 

Er is een hulpvraag omtrent een leerling, waarbij er naast de schoolse situatie tevens vragen zijn binnen de thuissituatie. Omdat de thuissituatie medebepalend is voor het welzijn en de schoolgang is het van belang ook dit aspect mee te nemen.

Na toekenning van het arrangement wordt een schoolmaatschappelijk werker ingezet die in het Multidisciplinair overleg (MDO) mee zal denken over de hulpvragen die er thuis liggen en hoe hierop ondersteuning kan worden ingezet, wanneer nodig.

Aanvraag

De aanvraag moet worden gedaan via het Groeidocument (1A tm 1D). Graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke hulpvragen er zijn vanuit de thuissituatie en hoe deze van invloed zijn op het onderwijs aan deze leerling. Wat hebben ouders en school al gedaan en wat zijn de effecten daarvan?

Relevante bijlagen zijn:

  • Handelingsplannen
  • Toetsresultaten
  • Kindformulier
  • Verslagen van onderzoek of behandeling (indien aanwezig)