Aanmelding en zorgplicht

Als ouder heeft u het recht uw kind aan te melden op de school van uw voorkeur. Als u een informatief gesprek heeft met een of meerdere scholen, is dit nog geen aanmelding. Die moet u schriftelijk doen. De meeste scholen gebruiken hiervoor een aanmeldingsformulier.

Na aanmelding heeft de school zorgplicht. Dat houdt in dat de school verplicht is een kind na schriftelijke aanmelding binnen 6 tot 10 weken een passende onderwijsplek aan te bieden. Dit kan op de school van aanmelding zijn, maar ook op een andere basisschool, een speciale (basis) school of een ‘tussenvorm’. Als u uw kind op meerdere scholen aanmeldt, geef dit dan aan bij de scholen. De school van uw eerste voorkeur heeft dan de zorgplicht.

Als ouders kent u uw kind het beste. Als u bij aanmelding al weet dat uw kind extra ondersteuning of zorg nodig heeft, geef dit dan aan bij de school. De school onderzoekt dan of zij de benodigde ondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. De school heeft dan 6 weken de tijd om te beslissen of zij uw kind toelaat (inschrijft). Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.

Let op: op een school voor speciaal (basis) onderwijs kunt u uw kind niet zomaar aanmelden, dat kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring.

Bij jonge kinderen (vanaf 3 jaar) waar nog niet duidelijk is welk schooltype het best passend is, kan Unita om advies worden gevraagd. Die aanvraag  kan worden gedaan door ouders, een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf.

Wanneer aanmelden?

Wanneer u uw kind aanmeldt is afhankelijk van de aanmeldingsprocedure van de school. Er zijn scholen die werken met een wachtlijst dus vroeg aanmelden is aan te raden. Er zijn ook scholen die werken met een lotingsprocedure. Het advies is minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum een schriftelijke aanmelding te doen.

Wat kan ik doen als mijn kind nog geen passende plek heeft?

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft en nog geen passende plek, ga dan in gesprek met de school. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met samenwerkingsverband Unita.
Komt u er met school of het samenwerkingsverband niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met een onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl).