Aanmelding op school en zorgplicht

Als ouder heeft u het recht uw kind aan te melden (schriftelijk) op de school van uw voorkeur. Dit is vervolgens de school waarvan het schoolbestuur de zorgplicht heeft om te zorgen dat uw kind  een passende onderwijsplek krijgt.

Als u uw kind op meerdere scholen aanmeldt, geef dit dan aan bij de scholen. De school van uw eerste voorkeur heeft dan de zorgplicht.

Als u bij aanmelding al weet dat uw kind extra ondersteuning of zorg nodig heeft, geef dit dan aan bij de school. De school onderzoekt dan of zij de benodigde ondersteuning kan bieden, eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. De school heeft dan 6 weken de tijd om te beslissen of zij uw kind toelaat (inschrijft). Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd.

Let op: op een school voor speciaal (basis) onderwijs kunt u uw kind niet zomaar aanmelden, dat kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring.

Als ouders kent u uw kind het langste en allerbeste. Daarom is uw informatie belangrijk voor het overleg.

Wanneer aanmelden?

Wanneer u uw kind aanmeldt is afhankelijk van de aanmeldingsprocedure van de school. Er zijn scholen die werken met een wachtlijst dus vroeg aanmelden is aan te raden. Er zijn ook scholen die werken met een lotingsprocedure. Het advies is minimaal 10 weken voor de gewenste inschrijfdatum een schriftelijke aanmelding te doen.

Als u een informatief gesprek heeft met een of meerdere scholen, is dit geen aanmelding. Die moet u schriftelijk doen op de school van uw voorkeur. De meeste scholen gebruiken hiervoor een aanmeldingsformulier.

Wat kan ik doen als mijn kind nog geen passende plek heeft?

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft en nog geen passende plek, ga dan in gesprek met de school of bel met het samenwerkingsverband Unita.
Komt u er met school of met samenwerkingsverband niet uit of weigert een school uw kind toe te laten, dan kunt u ook contact opnemen met de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl).