Netwerkbijeenkomst Unita 14 maart 2024

Donderdag 14 maart organiseert Unita de tweede Netwerkbijeenkomst van het schooljaar. Het thema deze keer is De doorgaande lijn en communicatie door professionals onderling en met ouders.  Wat kun jij als professional hierin betekenen? Hoe kun je als IB-er de leerkrachten hierin coachen? Hoe kun je hier als TB-er aan bijdragen? Wat zijn de do’s…

Verbetertraject ON3 vanuit Gameeleon in samenwerking met Dyslexie Centraal

Vanuit onze taak als Coördinatie Lezen en Spelling voeren we regelmatig gesprekken met intern begeleiders over de extra hulp op ondersteuningsniveau 3 (ON3) voor leerlingen met lees-en/of spellingproblemen. De invulling van ON3 wordt door veel scholen als een uitdaging ervaren en men loopt tegen knelpunten en vragen aan, zoals:  Vanuit Gameeleon starten we daarom volgend schooljaar in…

Informatieavond Fermate voor scholen en ouders – 12 maart 2024

Fermate is een overgangsjaar tussen basisschool en middelbare school voor jonge, cognitief getalenteerde leerlingen.   Fermate is met name bedoeld voor jonge leerlingen die nu in groep 8 zitten en die één of twee groepen hebben overgeslagen. Soms zijn deze leerlingen nog niet toe aan een doorstroom naar de brugklas. Vaak kunnen zij nog sterker worden…

Voor elk kind een passende plek

Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO