Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid

In onze regio vinden we het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school en met plezier onderwijs volgen. Een leerling die passend onderwijs volgt, krijgt
de kans om zich optimaal te ontwikkelen en zich voor te bereiden op zijn toekomst. We streven voor alle leerlingen naar zoveel mogelijk deelname aan het
onderwijs.

Van schoolverzuim naar schoolaanwezigheid is meer dan alleen een naamswijziging. Bij schoolaanwezigheid gaat het over de onderwijsdeelname en daarmee onderwijstijd van alle leerlingen. Door
het monitoren van de onderwijstijd op het niveau van de school, de klas én de leerling maken we zichtbaar waar extra steun nodig is.

De routekaart schoolaanwezigheid laat de verschillende stappen die school (met ouders en/of externen) kan ondernemen, zien.