Our Blog

News & Events
Je bent hier:

Het nieuwste boek van Noëlle Pameijer

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Met plezier naar school is geschreven vanuit een ander perspectief, dat van ouders: hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun dochter of zoon? Maar: het boek is niet alleen voor ouders. Juist ook professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg en buddy’s die ouders ondersteunen…

Read Article

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs: verbeterde organisatie van extra ondersteuning, maar ook verwachtingen die niet zijn uitgekomen. De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet…

Read Article

VOOR PROFESSIONALS

Tips

De website lesopafstand.nl met tips, hulpmiddelen, ondersteuning en doorverwijzingen. gelijke kansen biedt een verzameling van ideeën of initiatieven. Op leraar.nl kunnen leraren terecht voor goede voorbeelden en inspiratie. De PO-Raad heeft een aparte pagina met corona gerelateerd nieuws. Op de website van het NJi is een pagina aangemaakt over het ‘Omgaan met de gevolgen van…

Read Article

VOOR OUDERS

Tips

Op opvoeden.nl kunnen ouders terecht voor tips. De verzamelpagina van het NJi biedt veel tips voor ouders, kinderen en jongeren, professionals, gemeenten. Schooltv thuis heeft op ieder moment van de dag leerzaam en leuk aanbod voor alle basisschoolleerlingen.

Read Article