Donderdag 14 maart organiseerde Unita de tweede Netwerkbijeenkomst van het schooljaar 2023-2024. Het thema deze keer was De doorgaande lijn en communicatie tussen professionals onderling en met ouders. 

Onderwerpen die deze dag aan bod kwamen zijn:

 • Wat kun jij als professional hierin betekenen?
 • Hoe kun je als IB-er de leerkrachten hierin coachen?
 • Hoe kun je hier als TB-er aan bijdragen?
 • Wat zijn de do’s en don’ts?

Hans Kaldenbach (van ACTA) heeft een inspirerende en interactieve workshop gegeven over Moeilijke gesprekken met ouders, hoe gaan wij daar als professional mee om?

Naast het plenaire gedeelte organiseerden we drie workshops/subsessies. Onderstaande vind je meer informatie over de verschillende sessies.

Sessie 1:
Noëlle Pameijer en Renate van der Mooren hielden een subsessie over de doorgaande lijn van regulier naar gespecialiseerd onderwijs: ‘Moeilijke ouders bestaan niet? Ouders die het moeilijk hebben wel’.

Thema’s die aan bod kwamen zijn o.a.:
  • Hoe ziet de samenwerking eruit in een ideaal TLV-traject?
  • Alle betrokkenen tijdig informeren en meenemen: waarom, wanneer en hoe?
  • Welke visualisaties kun je hierbij gebruiken?
  • Wat als …? … ouders het bijvoorbeeld niet eens zijn met de TLV-route, ze informatie nog niet kunnen delen (AVG) of ze de overstap nog niet kunnen aanvaarden?
  • Hoe zorgen we voor een warme overdracht en zachte landing op de nieuwe school?
  • Hoe koppelen we terug en evalueren we de overgang met alle betrokkenen?

Sessie 2:
Jacolien van der Veer en Anne Vermue ism Emmi Stuij (Dyslexie Centraal) hielden een subsessie over het verbetertraject: ‘Van en met elkaar leren over ondersteuningsniveau 3 binnen een professionele leergemeenschap (PLG)’

Coördinatie Lezen en Spelling voeren we regelmatig gesprekken met intern begeleiders over de extra hulp op ondersteuningsniveau 3 (ON3) voor leerlingen met lees-en/of spellingproblemen. De invulling van ON3 wordt door veel scholen als een uitdaging ervaren en men loopt tegen knelpunten en vragen aan, zoals: 

 • Hoe organiseren we op school 3 x 20 minuten extra ondersteuning? 
 • Hoe zorgen we voor een goede implementatie van de ondersteuning? 
 • Hoe stemmen we goed af met ouders? 
 • Hoe werken we beter samen met de dyslexiebehandelaren van de vergoede zorg? 
 • Hoe bepalen we welk interventieprogramma het beste ingezet kan worden?

Vanuit Gameeleon starten we daarom volgend schooljaar in samenwerking met Dyslexie Centraal met het verbetertraject ‘Van en met elkaar leren over ON3 binnen een professionele leergemeenschap (PLG)’.
Het verbetertraject bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin we samen aan de slag te gaan om gerichte oplossingen te zoeken en uit te werken voor specifieke knelpunten op het gebied van ON3 die bij jullie op school spelen. 
Tijdens deze subsessie werd het verbetertraject verder toegelicht en was er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Sessie 3:
Hans Kaldenbach hield een sessie over coachende gesprekken: ‘Hoe kun je als ib-er de leerkracht coachen bij het overbrengen van een moeilijke boodschap?’