Oudersteunpunt

Het Unita Oudersteunpunt is er voor ouders met vragen of zorgen met betrekking tot passend onderwijs voor hun kind.
Wij kunnen adviseren, geven objectieve informatie of de nodige begeleiding om je in contact te brengen met de juiste personen of instanties.

Ook is er de mogelijkheid om op ons inloopspreekuur (op afspraak) te komen.
We kunnen dan een gesprek organiseren met iemand uit onze expertisepool.

Bij de Veelgestelde vragen  vind je misschien al een passend antwoord.
Zijn er andere vragen of wil je een afspraak maken?
Je kunt contact opnemen met Maria Hagen, coördinator van het Oudersteunpunt.

Telefonisch: 035 800 10 11 (maandag en woensdag van 10.00-11.00 uur)
Mailen: loket@swvunita.nl

Met plezier naar school!

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Met plezier naar school is geschreven vanuit een ander perspectief, dat van ouders: hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun dochter of zoon? Maar: het boek is niet alleen voor ouders. Juist ook professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg en buddy’s die ouders ondersteunen en coachen vinden in dit boek veel handvatten.

Kortom: bundel de krachten, met communicatie als sleutelwoord. Handelingsgericht werken (HGW) biedt hierbij houvast.

Bestel het boek