Oudersteunpunt

Sinds de zomer zijn we samen met SWV Qinas (voortgezet onderwijs) bezig met het ontwikkelen van een Ouder- en Jeugdsteunpunt voor ouders en jongeren met vragen of zorgen over passend onderwijs.

Het Oudersteunpunt is er voor ouders (en leerlingen) met vragen of zorgen met betrekking tot passend onderwijs.
Wij kunnen adviseren, geven objectieve informatie of de nodige begeleiding om je in contact te brengen met de juiste personen of instanties.

Ook is er de mogelijkheid om op ons inloopspreekuur (op afspraak) te komen.
We kunnen dan een gesprek organiseren met iemand uit onze Expertisepool.

 

In ontwikkeling

Het Ouder-jeugdsteunpunt is volop in ontwikkeling. Ga naar steunpuntgv.nl en bekijk de site. Wil je meedenken (als ouder of jongere (vanaf 10 jaar) dan ben je van harte welkom! Neem contact met ons op.

Contact

Maria Hagen, coördinator van het Oudersteunpunt

Telefonisch: 035 800 10 11 (maandag en woensdag van 10.00-11.00 uur)
Mailen: loket@swvunita.nl

Met plezier naar school!

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Met plezier naar school is geschreven vanuit een ander perspectief, dat van ouders: hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun dochter of zoon? Maar: het boek is niet alleen voor ouders. Juist ook professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg en buddy’s die ouders ondersteunen en coachen vinden in dit boek veel handvatten.

Kortom: bundel de krachten, met communicatie als sleutelwoord. Handelingsgericht werken (HGW) biedt hierbij houvast.

Bestel het boek

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op school en soms onderwijs op een andere, speciale school. Dat heet passend onderwijs. De informatie op deze pagina is bedoeld om leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs.

De Rijksoverheid heeft op haar website verschillende documenten en ook een filmpje met uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders.

Er is ook een mooie brochure voor leerlingen op de basisschool en voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

Goed om te weten: de brochures voor ouders zijn ook vertaald in het Engels.