OPP ZML binnen BAO Format (maart 2020)

Dit format kan gebruikt worden voor ZML leerlingen. Het maakt aan de hand van de CED- leerlijnen voor ZML inzichtelijk hoe de leerling zich ontwikkelt op het gebied van mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, sociaal gedrag en leren leren. Vorderingen van de leerlingen worden hierbij afgezet tegen de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van andere ZML-…

Begeleidend schrijven bij communicatiemiddel OPP ZML

De ontwikkelingsdomeinen zijn voor deze leerlingen immers uiteindelijk bepalender voor hun uitstroombestemming dan hun didactisch niveau. Het “communicatiemiddel OPP-ZML” maakt aan de hand van de CED- leerlijnen voor ZML inzichtelijk hoe de leerling zich ontwikkelt op het gebied van mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, sociaal gedrag en leren leren. Aan de hand van het communicatiemiddel…

OPP voor kleuters Format

Voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit SWV Unita krijgen (bovenop de basisondersteuning), is een OPP vereist. School betrekt ouders hierbij in ‘op overeenstemming gericht overleg’. Het OPP bevat 3 delen.