Het nieuwste boek van Noëlle Pameijer

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Met plezier naar school is geschreven vanuit een ander perspectief, dat van ouders: hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun dochter of zoon? Maar: het boek is niet alleen voor ouders. Juist ook professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg en buddy’s die ouders ondersteunen…

Informatie over Unita

Donderdag 10 september 2020Startbijeenkomst voor nieuwe directeuren, ib’ers, tb’ers Specifiek voor nieuwe directeuren, intern begeleiders, trajectbegeleiders (maar natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden die meer willen weten over de werkwijze van Unita). Informatie voor nieuwe directeuren en ib’ers 1 bestand(en) 425.31 KB Downloaden