Tussenvoorzieningen

In de regio Gooi en Vecht zijn een aantal tijdelijke tussenvoorzieningen.
Wanneer plaatsing gewenst is, is altijd al een trajectbegeleider van het Samenwerkingsverband Unita betrokken. Plaatsing is dan ook in samenspraak met deze trajectbegeleider en het Loket.

 

Boost

Boost is een integrale tussenvoorziening voor leerlingen (5 t/m 17 jaar) die zijn vastgelopen in het onderwijs. Daarnaast is op meerdere domeinen intensieve ondersteuning nodig. Vanuit verschillende expertisegebieden wordt toegewerkt naar het doel “terug naar school”.
Stichting Elan verzorgt de “oefenschool” en Youké verzorgt de behandeling en gezinsbegeleiding.
Voor plaatsing is een arrangement van het Samenwerkingsverband Unita en een beschikking van de gemeente nodig.

 

Fermate

Fermate is een overgangsjaar richting voortgezet onderwijs voor leerlingen die versneld door de basisschool zijn gegaan. Deze cognitief slimme, jonge leerlingen zijn nog niet toe aan doorstroom naar de brugklas. Vaak kunnen zij nog sterker worden in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en executieve vaardigheden. Vanaf schooljaar 2023-2024 gaat deze nieuwe regionale tussenvoorziening van start.
Vanaf september 2022 kunnen leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, aangemeld worden bij het Loket van Unita via een Verkennende Consultatie. Een HB specialist van Unita kijkt dan samen met de school, ouders en kind of dit tussenjaar passend kan zijn.
Fermate is een initiatief van de Vrijeschool Michael in Bussum in samenwerking met Unita, Qinas en de Huizermaat.

Lees meer in de folder

 

HB Expertisegroep

Samenwerkingsverband Unita biedt binnen de HB Expertisegroep intensieve, gespecialiseerde begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen of reeds uitgevallen zijn in het onderwijs.
Doelgroep: Hoogbegaafde kinderen (in de leeftijd van groep 3 t/m 8) uit de regio van Samenwerkingsverband Unita die onvoldoende profiteren van de aanpassingen in het onderwijs- en pedagogisch aanbod van de stamschool en gespecialiseerde begeleiding nodig hebben.

Lees meer

 

TOPklas

De TOPklas is een Tijdelijke Observatie Plek voor kinderen waar gedragsproblematiek voorliggend is. Leerlingen worden 3-12 maanden opgevangen met het doel hen terug te plaatsen (80%) op een reguliere school. De tijd bij de TOPklas wordt gebruikt om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften goed in kaart te brengen.

Ook hier is altijd al een trajectbegeleider betrokken. Er zal eerst een verkennende consultatie worden ingezet waarbij de school en ouders via een intake kennismaken en onderzoeken of TOPklas een passende interventie is.