Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

Er komen momenteel vluchtelingen uit Oekraïne. Ook in onze regio. Deze kinderen mogen naar school. Misschien tijdelijk, misschien voor langere tijd. We hebben kunnen zien dat deze kinderen en hun ouders in grote onzekerheid leven. Landelijk is afgesproken dat het eerste onderwijs aan deze leerlingen zal worden verzorgd door de Taalscholen (PO) en de ISK’s. Zo…

Lees verder

Het nieuwste boek van Noëlle Pameijer

Over ouderbetrokkenheid is al veel geschreven vanuit het perspectief van de school. Met plezier naar school is geschreven vanuit een ander perspectief, dat van ouders: hoe kunnen zij bijdragen aan het schoolsucces van hun dochter of zoon? Maar: het boek is niet alleen voor ouders. Juist ook professionals uit het onderwijs en de jeugdzorg en buddy’s die ouders ondersteunen…

Lees verder

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie Passend Onderwijs: verbeterde organisatie van extra ondersteuning, maar ook verwachtingen die niet zijn uitgekomen. De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet…

Lees verder

Het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) beveelt de MDO-werkwijze van Unita aan in de Tweede Kamer !

In juni 2018 stuurde het NIP – sectie jeugd – een brief naar de Vaste Commissie Onderwijs (Tweede Kamer). Deze Commissie hield een Rondetafelgesprek over Passend Onderwijs. In de brief doet het NIP enkele aanbevelingen, waaronder: Ondersteun scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen met de expertise van schoolpsychologen. En versterk de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.…

Lees verder

Voor elk kind een passende plek

Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO