Voorschoolse voorzieningen en passend onderwijs

Steeds vaker worden kinderen jonger dan 4 jaar (vanaf 3 1/2 jaar) aangemeld bij Unita, omdat de voorschoolse voorziening gesignaleerd heeft dat het betreffende kind niet zomaar kan doorstromen naar een reguliere basisschool. Kinderen vallen echter soms toch nog tussen wal en schip. De voorschoolse voorziening geeft bij ouders aan dat het kind onderwijsbehoeften heeft…

Lees verder

Het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) beveelt de MDO-werkwijze van Unita aan in de Tweede Kamer !

In juni 2018 stuurde het NIP – sectie jeugd – een brief naar de Vaste Commissie Onderwijs (Tweede Kamer). Deze Commissie hield een Rondetafelgesprek over Passend Onderwijs. In de brief doet het NIP enkele aanbevelingen, waaronder: Ondersteun scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen met de expertise van schoolpsychologen. En versterk de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.…

Lees verder

Voor elk kind een passende plek

Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO