Onderwijs aan nieuwkomers

Unita (en Passend Onderwijs) is geen partner in onderwijs aan vluchtelingenkinderen, maar heeft slechts een informatieverstrekkende en doorverwijzende rol. Samenwerkingsverband Unita komt pas in beeld als de leerling een extra zorgbehoefte heeft, die de basisondersteuning overstijgt.

Kinderen met een verblijfsstatus kunnen onderwijs volgen op een reguliere basisschool. Maar zij kunnen ook terecht bij gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen.

In onze regio zijn dat:

  • Centrale Opvang Basisonderwijs COBO in Hilversum en Huizen (STIP)
  • Internationale Taal School ITS de Globe in Bussum (stichting Proceon)
  • AT-scholen met tweetalig onderwijs

Andere handige informatiebronnen zijn:

LOWAN
ondersteunt scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen
www.lowan.nl

Passend Onderwijs
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

PO-Raad
www.poraad.nl

COBO Onderwijs aan nieuwkomers

De regio ’t Gooi & Vechtstreek  kent al vele jaren een centrale onderwijsvoorziening voor nieuwkomers, oftewel voor kinderen die net in Nederland zijn komen wonen. Deze leerlingen hebben nog geen of onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de kinderen het meest van een gezamenlijke start met eerste opvangonderwijs.

Deze vorm van onderwijs wordt in onze regio aangeboden op de COBO-afdeling van De Taalschool. De COBO (Centrale Opvang Basis Onderwijs) verzorgt onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen of minder dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs in te stromen. Hieronder vallen dus ook de kinderen van zgn. statushouders die op dit moment in de regio een woning toegewezen krijgen.

Mocht een ouder van een nieuwkomer zich bij een basisschool melden, dan is het advies de ouder (eventueel met hulp van de school of een andere organisatie) door te verwijzen naar de COBO-afdeling van De Taalschool. Na een jaar taalonderwijs aan de COBO stroomt een leerling weer in op een school in de eigen wijk of gemeente.

Voor de aanmeldprocedure en meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Taalschool.

AT scholen

​​​​Leerlingen die nieuw in Nederland zijn en kiezen voor een Alberdingk Thijm School krijgen een ondersteunend onderwijstraject aangeboden. Het uitgangspunt ​is dat de leerlingen zoveel mogelijk het reguliere lesprogramma volgen, maar waar nodig extra ondersteund worden. Twee keer per week gaan alle leerlingen van Alberdingk Thijm Scholen die in dezelfde situatie zitten naar een centrale schoollocatie ​waar de focus ligt op het leren van de Nederlandse taal.

Op de website Alberdingk Thijm Scholen staat alle informatie over het traject Welcome at School.

Internationale Taalschool (ITS) de Globe

Voor de opvang van vluchtelingkinderen uit Crailo is Stichting Proceon eind 2015 in Bussum gestart met een internationale taal school ITS de Globe. Vanaf januari 2016 worden vooral kinderen geplaatst die door gezinshereniging in Gooise Meren wonen (zogenaamde statushouders).

ITS de Globe biedt één tot anderhalf jaar onderwijs aan kinderen die pas in Nederland zijn. Uitgangspunt is dat de kinderen die naar ITS de Globe komen eerst een stamschool zoeken. Daar kunnen ze na hun periode bij ITS vervolgonderwijs krijgen.

Voor nadere informatie en aanmelding verwijzen wij naar de website van

ITS de Globe: www.its-globe.nl