Handreiking ontwikkelingsperspectief (OPP): een houvast voor regulier én gespecialiseerd onderwijs

Doel van deze handreiking is om houvast te bieden voor een zo beknopt mogelijk OPP dat enerzijds de wettelijke vereisten bevat en geen overbodige administratie vergt en dat anderzijds functioneel is voor de aanpak op school (en thuis) en helpend in de samenwerking binnen schoolteams en met professionals, ouders en leerlingen. Kortom een OPP zoals bedoeld: een middel om de juiste ondersteuning voor de leerling te realiseren. Nieuw in deze handreiking is de wettelijke plicht om leerlingen te horen over hun OPP (hoorrecht). Het hoe en waarom hiervan is ook opgenomen in deze handreiking.

De handreiking is tot stand gekomen in afstemming met Sectorraad GO, Ouders & Onderwijs, Balans, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, PO-Raad en VO-raad.

 

Bekijk de handreiking en de formats OPP

De OPP-trap is een communicatiemiddel waarmee het ontwikkelingsperspectief met ouders en leerling besproken kan worden.

Download de OPP Trap
Werken met de OPP Trap

Bekijk het voorbeeld OPP op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.

Voorbeeld format OPP in pdf
Voorbeeld format OPP in word