BESTUUR

Samenwerkingsverband Unita heeft gekozen voor nauwe betrokkenheid van de 30 in Unita deelnemende schoolbesturen bij de beleidsbepaling. Hier past een verenigingsvorm bij.

Voor de beleidsvoorbereiding en –uitvoering heeft de Algemene LedenVergadering (ALV) een 5-koppig bestuur benoemd dat wordt ondersteund door een directeur. Besluitvorming door de ALV vindt plaats met inachtneming van de regels van medezeggenschap. Samenwerkingsverband Unita heeft een actieve OndersteuningsPlan Raad (OPR).

Vacant

Voorzitter

Bart van den Haak

Vervangend voorzitter

Dirkjan Stevens

Penningmeester

Ada Fischer

Secretaris

Caroline van Veen

Lid