Onafhankelijk Voorzitter

Lang geleden heb ik de pedagogische academie gedaan en orthopedagogiek gestudeerd.
Ik heb 44 jaar in diverse rollen en op meerdere locaties in het onderwijs gewerkt. Gedurende mijn laatste baan, waarbij ik een ruim bestuurlijk mandaat had, heb ik o.a. in diverse besturen en raden van toezicht mogen participeren.
Na beëindiging van mijn actieve loopbaan ben ik gaan zoeken naar ander werk dat toch verbonden is met onderwijs in het algemeen en specifiek met die leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben. Dan is Unita een voor de hand liggende organisatie. Sinds maart 2020 ben ik voorzitter van de ALV en CvT van Unita. Natuurlijk heb ik geen directe lijn naar scholen, leerkrachten of ouders. Hun belang zal ik echter niet uit het oog verliezen. De komende tijd wil ik proberen te bewaken dat te midden van vele procedures het belang van kind en ouder optimaal behartigd wordt. Ik vind het belangrijk dat er alles aan gedaan wordt dat kinderen de plek krijgen die ze verdienen. 

Wat mijn eerste indruk is van Unita?
Op basis van wat ik in deze korte tijd heb kunnen zien, denk ik dat veel bevlogen mensen bij Unita betrokken zijn en daar een professionele omgeving van gemaakt hebben.