Handelingsgericht Werken (HGW) is het fundament voor de leerlingenzorg van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita. Essentieel is dat de hulpvraag in een Multidisciplinair Overleg (MDO) wordt besproken met ouders (en kind), school en een Trajectbegeleider van Unita. Kenmerkend is dat de ouders vanaf het begin worden meegenomen.

Er wordt gewerkt met een digitaal Groeidocument waarin het (leer)proces en de hulpvraag duidelijk geformuleerd zijn. Op grond hiervan wijst het Loket een Trajectbegeleider toe.

Na het (eerste) Multidisciplinair Overleg (MDO) kunnen verschillende acties worden ingezet door het Loket. Bijvoorbeeld Ambulante Begeleiding, observatie en eventueel onderzoek door een orthopedagoog/ psycholoog of een ander arrangement.

Voor plaatsing op een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) cluster 3 en 4  is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wettelijk verplicht. Deze wordt ook aangevraagd bij het Loket van Unita.

In de loop van het schooljaar worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor onder meer Directies, Intern Begeleiders en Trajectbegeleiders, al dan niet samen met vertegenwoordigers van de Jeugdzorg.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over:
Multidisciplinair Overleg (MDO)ArrangementenToelaatbaarheidsverklaring (TLV)Schoolondersteuningsprofiel (SOP)