Speciaal onderwijs in combinatie met zorg

Er is binnen Unita een aantal speciale onderwijsvoorzieningen in combinatie met zorg:

Onderwijszorggroep De Steentjes

De Steentjes is verbonden aan SBO het Mozaiek in Hilversum. Deze speciale onderwijsvoorziening is voor kinderen waarbij de ontwikkeling verstoord of bedreigd wordt door lichamelijke, psychische en/of sociale problemen. Voor plaatsing is een zorgindicatie specialistische daghulp SDH) van de gemeente vereist naast de Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basis onderwijs.

Onderwijszorggroep Het Stekje

Het Stekje is verbonden aan SBO de Wijngaard in Huizen. Deze speciale onderwijsvoorziening is voor kinderen die om uiteenlopende redenen (nog) niet in staat zijn te functioneren in een gewone groep maar wel de onderwijsgerechtigde leeftijd hebben. Voor plaatsing is een zorgindicatie specialistische daghulp (SDH) van de gemeente vereist naast de Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basis onderwijs.

Onderwijszorgcombinatie Het Palet

Het Palet is verbonden aan de J.H. Donnerschool voor speciaal onderwijs te Hilversum. Deze speciale onderwijsvoorziening is voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben dan in de eigen groep kan worden geboden. In Het Palet wordt samengewerkt met De Bascule (Jeugd GGZ) en Youké (Jeugdzorg). Dagelijkse ondersteuning wordt geboden door een sociotherapeut van De Bascule of een pedagogisch medewerker van Youké.

Voor plaatsing is een Toelaatbaarheidsverklaring SO nodig.

De Kleine Prins Hilversum (voorheen mytylschool De Trappenberg)
De Kleine Prins realiseert zorgondersteuning voor persoonlijke  verzorging, begeleiding bij overgangsmomenten tussen activiteiten, leren omgaan met de (spraak)computer of met vrije spelmomenten. Daarnaast is er zorgondersteuning verpleging bij controlemomenten diabetes of het uitvoeren van specifieke medische handelingen.
Voor plaatsing is een Toelaatbaarheidsverklaring SO nodig.