Speciaal onderwijs in combinatie met zorg

Er zijn binnen Unita een aantal speciale onderwijsvoorzieningen in combinatie met zorg:

Onderwijszorggroep De Steentjes

De Steentjes is verbonden aan SBO het Mozaiek in Hilversum. Deze speciale onderwijsvoorziening is voor kinderen waarbij de ontwikkeling verstoord of bedreigd wordt door lichamelijke, psychische en/of sociale problemen. Voor plaatsing is een zorgindicatie specialistische daghulp SDH) van de gemeente vereist naast de Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basis onderwijs.

Onderwijszorgcombinatie ‘de Paletgroep’

‘De Paletgroep’ is verbonden aan de J.H. Donnerschool voor speciaal onderwijs te Hilversum. Het onderwijsaanbod van het intensieve arrangement en OZA Het Palet is bestemd voor jonge risicoleerlingen, in de leeftijd van 4 tot 11 jaar, die de basisondersteuning op onze school overstijgen. Het geïntegreerde onderwijszorgaanbod zorgt ervoor dat deze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen waarmee dreigend schooluitval wordt voorkomen. Wij doen dit in samenwerking met de Kinder- en jeugdpsychiatrie Levvel en Jeugd- en opvoedhulp Youké.

Voor plaatsing is een Toelaatbaarheidsverklaring SO nodig.

De Trappenberg Hilversum
De Trappenberg is onderdeel van Stichting De Kleine Prins.  realiseert zorgondersteuning voor persoonlijke  verzorging, begeleiding bij overgangsmomenten tussen activiteiten, leren omgaan met de (spraak)computer of met vrije spelmomenten. Daarnaast is er zorgondersteuning verpleging bij controlemomenten diabetes of het uitvoeren van specifieke medische handelingen.
Voor plaatsing is een Toelaatbaarheidsverklaring SO nodig.

 

Hieronder vind je een voorbeeld van een onderwijsvoorziening in combinatie met zorg, namelijk De Steentjes.