Samenvatting I.O.O.

Intensieve Onderwijs Ondersteuning (I.O.O.) is een arrangement dat incidenteel ingezet wordt in voor leerlingen waar intensieve ondersteuning noodzakelijk is om thuiszitten te voorkomen of op te lossen. Een I.O.O. is altijd een tijdelijk arrangement (bijvoorbeeld ter overbrugging of om onderzoek af te wachten). Meestal is een jeugdconsulent betrokken en betaalt de gemeente 50% mee aan de geleverde inspanning. Samenwerkingsverband Unita betaalt dan de andere helft.

Een I.O.O. kan alleen door een trajectbegeleider of pooldeskundige van Unita bij het Loket aangevraagd worden.