Unita hanteert als werkwijze de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en het Multidisciplinair Overleg (MDO).

Als een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft en extra ondersteuning nodig is, kan die worden aangevraagd bij Unita. Dit doet de school in samenspraak met de ouders.

Deze website is zowel voor OUDERS als voor PROFESSIONALS ingericht.

Op deze website is tevens informatie te vinden over de organisatie en de wettelijke taken van een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Unita werkwijze

ACTUEEL

UNITA bijeenkomsten

Unita organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten voor IB-ers, Traject Begeleiders, directies en schoolbesturen

ONDER DE AANDACHT

Aanmelden voor de netwerkbijeenkomst op 14 maart 2024!

Meer informatie en aanmelden

Klik om je aan te melden voor de bijeenkomst werkwijze Unita op 21 maart 2024 (10:00-11:30 uur).

UNITA en Passend Onderwijs

Unita hanteert als werkwijze de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en het Multidisciplinair Overleg (MDO). heeft een praktische vertaalslag van Passend Onderwijs ontwikkeld. Eén van de basisideeën is de invoering van een MultiDisciplinair Overleg (MDO), een nieuwe ondersteuningsstructuur met HGW (handelingsgericht werken) en HGA (handelingsgericht arrangeren) als uitgangspunt.

cirkel

Werkwijze

We werken van probleemgericht naar handelingsgericht.

Het gaat altijd om dit kind op deze school in deze groep, bij deze leerkracht, van deze ouders in deze buurt.

Motto

Voor ieder kind een passende plek

Met het kind

Van over en voor het kind naar met het kind

Samenwerking met ouders

Van informeren van ouders naar samenwerking met ouders

Transparant

Systematisch, in stappen en transparant

Mogelijkheden

Van moeilijkheden naar mogelijkheden

Proactief handelen

Van herstellen naar proactief handelen