Unita hanteert als werkwijze de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en het Multidisciplinair Overleg (MDO).

Als een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft en extra ondersteuning nodig is, kan die worden aangevraagd bij Unita. Dit doet de school in samenspraak met de ouders.

Deze website is zowel voor OUDERS als voor PROFESSIONALS ingericht.

Ouders kunnen over veel onderwerpen een korte inleidende tekst vinden onder OUDERS. Voor meer informatie kunt u naar de betreffende onderwerpen en documenten gaan. Deze zijn vooral opgenomen onder PROFESSIONALS.

Op deze website is tevens informatie te vinden over de organisatie en de wettelijke taken van een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

4 oktober 2023 | Singer Laren

We vieren dit schooljaar feest! Unita viert haar 10de verjaardag!

We starten ons jubileumjaar met een feest voor onze leerkrachten. Unita organiseert met een knipoog naar de DAG van de leerkracht de NACHT van de leerkracht met workshop, lekker eten en cabaret door Nabil Aoulad Ayad!

Kom je 4 oktober ook naar het Singer? Meld je aan voor een feestelijke avond.

JA, daar wil ik bij zijn!

Aanmelden netwerkbijeenkomst 14 november

Op dinsdag 14 november 2023 organiseert Unita netwerkbijeenkomst passend onderwijs.
Tijd 13:00-16:00 uur

Locatie Huis van Eemnes

Thema’s: o.a.
– overgang po-vo, wanneer kies je voor pro of vmbo-basis of vso
– leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
– samenwerken onderwijs en jeugd – betrekken van het voorveld

Aanmelden

Unita hanteert als werkwijze de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en het Multidisciplinair Overleg (MDO).

Als een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft en extra ondersteuning nodig is, kan die worden aangevraagd bij Unita. Dit doet de school in samenspraak met de ouders.

Deze website is zowel voor OUDERS als voor PROFESSIONALS ingericht.

Ouders kunnen over veel onderwerpen een korte inleidende tekst vinden onder OUDERS. Voor meer informatie kunt u naar de betreffende onderwerpen en documenten gaan. Deze zijn vooral opgenomen onder PROFESSIONALS.

Op deze website is tevens informatie te vinden over de organisatie en de wettelijke taken van een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Vacatures Unita

Wil je werken met dit leuke team?
Kijk snel bij onze vacatures!

Werkwijze

We werken van probleemgericht naar handelingsgericht.

Het gaat altijd om dit kind op deze school in deze groep, bij deze leerkracht, van deze ouders in deze buurt.

Motto

Voor ieder kind een passende plek

Met het kind

Van over en voor het kind naar met het kind

Samenwerking met ouders

Van informeren van ouders naar samenwerking met ouders

Transparant

Systematisch, in stappen en transparant

Mogelijkheden

Van moeilijkheden naar mogelijkheden

Proactief handelen

Van herstellen naar proactief handelen

UNITA en Passend Onderwijs

Unita hanteert als werkwijze de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en het Multidisciplinair Overleg (MDO). heeft een praktische vertaalslag van Passend Onderwijs ontwikkeld. Eén van de basisideeën is de invoering van een MultiDisciplinair Overleg (MDO), een nieuwe ondersteuningsstructuur met HGW (handelingsgericht werken) en HGA (handelingsgericht arrangeren) als uitgangspunt.

cirkel

UNITA bijeenkomsten

Unita organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten voor IB-ers, Traject Begeleiders, directies en schoolbesturen