Ouders, kinderen en jongeren uit de Gooi en Vechtstreek kunnen terecht bij Steunpunt GV voor vragen en hulp rondom passend onderwijs. Steunpunt GV is het ouder- en jeugdsteunpunt Passend onderwijs van de regio Gooi en Vechtstreek.

Op de site steunpuntgv.nl vind je informatie, handige links en kun je vragen stellen. 

Passend Onderwijs
Veel jeugdigen, ouders en verzorgers ervaren wel eens momenten waarop het allemaal niet zo soepel verloopt op school. Hoewel sommige situaties vanzelf verbeteren, is dat niet altijd het geval. In zulke gevallen is extra begeleiding op school, kortdurend of langdurig, of alternatieve ondersteuning nodig. Dat heet passend onderwijs. Voor vragen hierover kunnen jeugdigen en ouders in de regio altijd terecht bij hun eigen school. Maar vanaf nu is er ook Steunpunt GV, een onafhankelijk kompas voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar én hun ouders en verzorgers.

Het Steunpunt GV doet wat de naam zegt en ondersteunt zowel ouders als kinderen. Het ouder-jeugdsteunpunt biedt onder andere:

  • Vraag en antwoord
  • Informatie over voorzieningen in de regio
  • Persoonlijk contact (onder andere telefonisch)

Initiatief van samenwerkingsverbanden
Steunpunt GV is een initiatief van de samenwerkingsverbanden Unita voor het basisonderwijs en Qinas voor het voortgezet onderwijs. Deze samenwerkingsverbanden zetten zich al jaren in voor passend onderwijs in de regio door samen te werken met scholen, begeleiding te regelen en plannen te maken. Het Steunpunt GV is een gezamenlijk initiatief dat de krachten bundelt om ouders en jongeren in Gooi en Vechtstreek te ondersteunen.

Johan Vroegindeweij, Directeur-bestuurder samenwerkingsverband Unita:  Met de lancering van Steunpunt GV zetten we een belangrijke stap in het versterken van de onderwijspraktijk. Samen met Qinas streven we naar een omgeving waarin elk kind kan floreren en zich optimaal kan ontwikkelen.

Wij begrijpen dat ouders en kinderen het beste willen voor hun kind, zeker op het gebied van onderwijs. Dat kan een uitdaging zijn. Daarom bieden wij met het nieuwe platform extra informatie en steun.

Stefan ten Brink, Directeur-bestuurder Qinas: Samenwerking tussen leerling, ouder(s) en school is bij passend onderwijs essentieel. Ons doel is optimaal onderwijs voor elke leerling. Met het Steunpunt GV bieden wij hulp, steun en verbinding om dit mogelijk te maken. Wij kijken ernaar uit om dit platform de komende jaren uit te breiden.

Meedenken
Het steunpunt is er voor ouders en leerlingen dus feedback en input naar jongeren en ouders die mee willen denken over het ouder- en jeugdsteunpunt zijn welkom. Wie mee wil denken kan zich aanmelden via info@steunpuntgv.nl of op www.steunpuntgv.nl