Informatie over Unita

Donderdag 10 september 2020Startbijeenkomst voor nieuwe directeuren, ib’ers, tb’ers Specifiek voor nieuwe directeuren, intern begeleiders, trajectbegeleiders (maar natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden die meer willen weten over de werkwijze van Unita). Informatie voor nieuwe directeuren en ib’ers 1 bestand(en) 425.31 KB Downloaden

Informatiebijeenkomst Jonge Kind 2 tot 6 jaar

woensdag 12 februari 2020 Passend instromen op de basisschool Doelgroep: professionals uit de regio Gooi en Vechtstreek, gericht op kinderen van 2 t/m 6 jaar. Denk aan jeugdzorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang. Doel: Vroegsignalering en de verbinding tussen de voor-, vroegschoolse voorzieningen en de basisscholen leggen. Op de middag van het Jonge Kind is genetwerkt…