dinsdag 14 november 2023

SAMENWERKEN & VERBINDEN

Thema’s: o.a.

  • overgangen van voorschool naar po, van po naar vo
  • leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong
  • samenwerken onderwijs en jeugd – betrekken van het voorveld
Powerpoint bijeenkomst
PowerPoint Leerkracht centraal
PowerPoint Voorschools naar Primair onderwijs
PowerPoint van Primair naar Voortgezet onderwijs
PowerPoint OPP en Hoorrecht
Blue paper bij de netwerkbijeenkomst