Kansrijk adviseren is kiezen voor de plek waar de kans op succes het grootst is. Dat betekent dat starten op PrO of Elan of een andere vorm van gespecialiseerd onderwijs soms de beste plek is.

Als je twijfelt welke school voor een leerling het best passend is, neem dan gerust contact op met de betreffende zorgcoördinator of orthopedagoog. Hieronder vind je een lijstje met contactgegevens van de PrO en BBL/KBL scholen. Ongetwijfeld geldt dit advies ook voor de andere scholen, maar hier lijkt minder sprake van mismatches.

Het is van groot belang dat leerlingen samen met hun ouders een goede keuze maken zodat ze hun middelbare school kunnen afronden op de school waar ze ook starten. De rol van de leerkracht op de basisschool is ontzettend belangrijk in dit proces. Hoewel ouders en leerlingen zelf de school kiezen kun je als leerkracht hier goed in adviseren. Dit betekent dat je eerlijk moet adviseren. Een verkeerde schoolplek leidt tot beschadigde leerlingen.

Zowel PrO als Elan College merken dat er in het najaar dit jaar al opvallend veel zij-instromers worden aangemeld terwijl er voor de start in september minder aanmeldingen waren. Wellicht is dit een effect van kansrijk adviseren: gevaar is dat we te hoog inzetten. Dit is schadelijk voor leerlingen die al in de eerste maanden op hun nieuwe school mislukken.

Overleg dus gerust vooraf om zoveel mogelijk leerlingen direct op de juiste plek te laten starten.

College De Brink 035 800 9900 Willemieke Drost
Casparus College 0294 805 200 Tommy Joustra
Elan College   Mandy Beerlage
Gooise Praktijkschool 035 626 4040 Ester Kappert
Groot Goylant 035 685 0014 Arnold Mosterd
Marloes Racké
Hilfertsheem College 035 683 1557 Wanda Morren
Yuverta 035 694 3680 Carol Fickinger
Linda Verheul
SWV Unita 035 800 1011 Hester van der Heiden