Verbetertraject ON3 vanuit Gameeleon in samenwerking met Dyslexie Centraal

Vanuit onze taak als Coördinatie Lezen en Spelling voeren we regelmatig gesprekken met intern begeleiders over de extra hulp op ondersteuningsniveau 3 (ON3) voor leerlingen met lees-en/of spellingproblemen. De invulling van ON3 wordt door veel scholen als een uitdaging ervaren en men loopt tegen knelpunten en vragen aan, zoals:  Vanuit Gameeleon starten we daarom volgend schooljaar in…