Mijn naam is Sanne Westland, moeder van Maud en Jet en woonachtig in Huizen. 

Ik ben werkzaam als directeur op de Gooilandschool in Bussum. Daarvoor heb ik gewerkt als intern begeleider op verschillende scholen en als groepsleerkracht. In die verschillende rollen heb ik veel te maken gehad met Passend Onderwijs en draag ik een heel warm hart toe. Het mooiste wat we alle kinderen kunnen meegeven binnen de verschillende scholen van Unita is leren om te gaan met diversiteit in de breedste zin van het woord. Elk kind is anders en heeft eigen onderwijsbehoeften. Kinderen kunnen zo enorm veel leren van en met elkaar in de groep en bereidt hen in mijn ogen ook goed voor op het leven met elkaar als volwassenen. Door mijn ervaringen als ouder en directeur in het regulier onderwijs hoop ik de OPR daarin iets toe te voegen.

Maar een passend onderwijs in een groep met unieke leerlingen; hoe doe je dat? Dat vraagt iets van kinderen, ouders, leerkrachten, Intern Begeleiders en directie. Daarbij is mijn uitgangspunt; Elk kind doet ertoe.