Mijn naam is Lucie Graus. Ik werk als schoolmaatschappelijk werker op de J.H. Donnerschool in Hilversum. Dit is een SO school voor leerlingen die o.a. door gedragsstoornissen vast zijn gelopen in het reguliere onderwijs. Binnen het Speciaal Onderwijs proberen we door te werken met kleine groepen, het bieden van veel structuur, duidelijkheid/voorspelbaarheid en deskundige begeleiding aan te sluiten op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen.

In mijn functie krijg ik regelmatig te maken met verschillende samenwerkingsverbanden, andere scholen de gemeentes en zorg instanties. Ik hoor ervaringen van leerlingen, ouders, leerkrachten en zorgverleners rondom passend onderwijs. We willen vaak allemaal hetzelfde nl. dat alle kinderen goed onderwijs krijgen dat aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoeften waardoor het kind kan groeien in zijn ontwikkeling, didactisch en sociaal emotioneel. Een goede en transparante communicatie tussen alle betrokkenen is dan een belangrijk aandachtspunt.

Er hebben rondom passend onderwijs de afgelopen jaren veel ontwikkelingen plaats gevonden en er gaan inmiddels al heel veel dingen binnen onze regio steeds beter. Het onderwijs en de zorg zijn echter voortdurend in beweging. Een goede afstemming tussen theorie en praktijk blijft een uitdaging waar ik binnen de OPR graag over mee wil denken.