Mijn naam is Lucie Graus en ik ben moeder van twee dochters. Ik ben sinds 2007 werkzaam als schoolmaatschappelijk werker op de J.H. Donnerschool. Dit is een SO school waar leerlingen, gezien hun onderwijsbehoeften, extra hulp en begeleiding krijgen op het gebied van gedrag.  Ik zie en hoor dat de succeservaringen die leerlingen  opdoen binnen ons onderwijs bijdragen aan een groei in hun ontwikkeling, zowel didactisch als sociaal-emotioneel.

Als schoolmaatschappelijk werker hoor ik veel verhalen en ervaringen van leerlingen, ouders, medewerkers van scholen en zorgmedewerkers over passend onderwijs. In mijn functie heb ik ook regelmatig te maken met verschillende samenwerkingsverbanden, andere scholen, meerdere gemeentes en zorg instanties. We willen vaak allemaal hetzelfde namelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen dat aansluit bij zijn/haar onderwijsbehoeften maar het blijft een uitdaging om al die wensen rondom passend onderwijs op elkaar af te stemmen, keuzes te maken en aan te blijven sluiten op alle ontwikkelingen binnen het onderwijs

Als lid van de OPR  van het Samenwerkingsverband Unita krijg ik de kans om mee te denken over het beleid en de plannen rondom passend onderwijs.