Mijn naam is Marieke Jansen, ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen. Een van hen volgt cluster 4 onderwijs op de Donnerschool in Hilversum.

Ik ben lid geworden van de OPR omdat ik vind dat passend onderwijs alleen werkt als het kind daadwerkelijk op de voor hem of haar passende school zit. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het niet altijd even eenvoudig. In de OPR hoop ik mee te kunnen denken over manieren om dit voor alle kinderen zo goed mogelijk te bewerkstelligen. Zodat elk kind het voor hem of haar beste onderwijs kan volgen.